Projekty

PROJEKTY REALIZOWANE W NASZEJ SZKOLE

 • Projekt pt. „Posiłek w szkole i w domu”

  Dnia 20 października 2022 r. została oficjalnie przekazana do użytku nasza szkolna kuchnia, która została wyremontowana w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach dofinansowania został przeprowadzony generalny remont zaplecza gastronomicznego oraz zakup nowych mebli gastronomicznych, sprzętu AGD oraz niezbędnego wyposażenia kuchni. Wsparcie finansowe z projektu w kwocie 80 000,00 zł oraz środki własne w znaczny sposób poprawiły standard funkcjonowania obecnej stołówki i kuchni. 

 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 • Poznaj Polskę – program Ministerstwa Edukacji i Nauki

 • Program ERASMUS + pt. „Język angielski w czasach płynnej nowoczesności”

Od września 2019 r. Szkoła Podstawowa im Powstańców Styczniowych w Osjakowie realizuje program Erasmus+ „Język angielski w czasach płynnej nowoczesności – English in Modern Times of Fluid Change”. Projekt ten skierowany jest zarówno do nauczycieli, jak i uczniów klas starszych, w celu upowszechnienia idei stosowania zróżnicowanych metod i aktywnego podejścia do nauki języka angielskiego oraz zwiększenie motywacji wśród uczniów do nauki, a co za tym idzie zwiększenie efektywności w procesie uczenia się. Kluczową kwestią jest współpraca międzynarodowa, pomiędzy szkołami z Portugalii oraz Węgier, dzięki której będzie możliwe porównanie metod uczenia języków obcych w poszczególnych krajach oraz wypracowanie i przetestowanie wypracowanych technik na różnych grupach narodowych. Ponadto uczniowie biorący udział w projekcie osobiście doświadczą sytuacji, w której to znajomość języka obcego jest podstawą komunikacji i funkcjonowania w społeczeństwie, bowiem już w czerwcu 2020 r. będziemy gościć 12-osobową grupę uczniów wraz z opiekunami w Osjakowie. Natomiast we wrześniu i październiku przyszłego roku szkolnego grupa uczniów wyjedzie na wymianę do Portugalii i na Węgry. Znajomość języków obcych jest jednym z wymagań współczesności. Umiejętność porozumiewania się w różnych językach uznaje się obecnie za kompetencję kluczową, niezbędną do funkcjonowania nie tylko na rynku pracy, lecz także w innych sferach życia. Języki obce stanowią dla wielu z nas element dnia codziennego – ułatwiają dostęp do informacji, źródeł rozrywki, zakupów czy podróży. Dzięki nim możemy lepiej zrozumieć innych ludzi oraz ich styl życia, a tym samym budować społeczeństwo otwarte, tolerancyjne i gotowe na współpracę.
Uczniowie i nauczyciele przygotowują się do przyjęcia nauczycieli z Portugalii i z Węgier już w marcu br. W ramach zajęć koła języka angielskiego uczniowie przygotowywali plakaty o państwach partnerskich. Pod kierunkiem nauczycieli pracowali w grupach, wyszukiwali informacje o krajach partnerskich oraz tłumaczyli na język angielski zdobyte informacje. Efektem finalnym było wykonanie plakatów o Portugalii oraz Węgrzech, które zostały umieszczone na gazetce szkolnej, tak aby pozostali uczniowie dowiedzieli się czegoś ciekawego o naszych europejskich przyjaciołach. Uczniowie klas młodszych przygotowywali natomiast flagi państw biorących udział w projekcie oraz flagi Unii Europejskiej, które także zostały wykorzystane do udekorowania szkoły i klas lekcyjnych.

Report students

Report teacher

Wizyta w Portugalii

Rewizyta w Osjakowie

Wizyta uczniów i nauczycieli z Osjakowa w Portugalii

Rewizyta portugalskich uczniów i nauczycieli w Osjakowie

– Promocja programu Erasmus+.

– Materiały i scenariusze zajęć

 

 • Program z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. „Woda źródłem życia”

 • „Nowoczesna szkoła w Osjakowie”

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Nowoczesna szkoła w Osjakowie”

Aktualny harmonogram zajęć w ramach projektu „Nowoczesna szkoła w Osjakowie” (od 12 marca 2020 r.)

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Nowoczesna szkoła w Osjakowie” w czasie pandemii (od 12 maja 2020 r.)

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Nowoczesna szkoła w Osjakowie” – rok szkolny 2020/2021

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Nowoczesna szkoła w Osjakowie” podczas nauki zdalnej (od 9.11.2020 r.) 

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Nowoczesna szkoła w Osjakowie” podczas nauki zdalnej – aktualizacja

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Nowoczesna szkoła w Osjakowie” (od 14.01.2021 r.)

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Nowoczesna szkoła w Osjakowie” (od 22.01.2021 r.)

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Nowoczesna szkoła w Osjakowie” (od 26.01.2021 r.)

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Nowoczesna szkoła w Osjakowie” (od 22.02.2021 r.)

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Nowoczesna szkoła w Osjakowie” (od 1.03.2021 r.)

 

 • Program Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”

 • Program z dziedziny Edukacji Ekologicznej Ekopracownia pod chmurką, pt.: „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. Nadwarciański ogród przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie”

 • Międzynarodowy Projekt „Piękna nasza Polska cała”

 • Międzynarodowy Projekt „Moje zdrowie – moja siła, wielka moc”

 • Projekt „Mały miś w świecie wielkiej literatury”

 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”

 • Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w każdej szkole

 

Skip to content