Wizyta w Portugalii w ramach projektu Erasmus+

Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa na świecie międzynarodowy projekt Erasmus+ „English in Modern Times of Fluid Change – Język angielski w czasach płynnej nowoczesności” realizowany we współpracy ze szkołą portugalską wreszcie wkroczył na właściwe tory. W dniach 28.09.2021-03.10.2021r. pani dyrektor Hanna Kołodziej wraz z nauczycielką języka angielskiego panią Magdaleną Betką wyjechały do szkoły partnerskiej w miasteczku Cuba w Portugalii. Podczas tych kilku dni spędzonych w szkole partnerskiej, nauczyciele zapoznali się ze strukturą i zasadami funkcjonowania szkół podstawowych oraz systemem szkolnictwa w Portugalii. Panie zwiedziły szkołę, poznały kadrę nauczycielską oraz kierownictwo szkoły jak również pozostałych pracowników placówki oraz poznały najbliższą okolicę. Podczas wielogodzinnych rozmów prowadzonych z nauczycielami z Portugalii porównywano wyposażenie szkoły, metody pracy, liczebność klas, przedmioty nauczane w każdej ze szkół oraz tematy bezpośrednio związane z naszym projektem, tj. międzykulturowość, przedsiębiorczość, wykluczenie społeczne czy problem migracji. Nauczycielki rozmawiały także bezpośrednio z uczniami oraz co najważniejsze brały udział w zajęciach prowadzonych przez kolegów i koleżanki z Portugalii, uczestniczyły w lekcjach języka angielskiego oraz lekcji geografii i wychowania fizycznego prowadzoną metodą CLIL (Content and Language Integrated Learing – zintegrowane podejście do uczenia się treści za pomocą dodatkowego języka, w tym przypadku języka angielskiego). Uczniowie oraz nauczyciele z portugalskiej szkoły poszerzyli także swoją wiedzę o naszej szkole oraz naszym regionie podczas prezentacji w języku angielskim, które zostały przygotowane specjalnie na tę okazje oraz przedstawione przez panią Magdalenę Betkę podczas zajęć geografii w klasie 8. Portugalscy partnerzy byli bardzo otwarci, mili, komunikatywni oraz dociekliwi i z niecierpliwością czekają na wizytę w naszej szkole, która będzie miała miejsce już w listopadzie. Podczas kolejnych miesięcy odbędą się także wizyty uczniów z Portugalii w Osjakowie oraz nasi uczniowie wyjadą do szkoły partnerskiej. Podczas tych spotkań uczniowie będą mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności językowe, poznać nową kulturę oraz posmakować tradycyjnych potraw portugalskich, zwiększyć swoją motywację do nauki języka angielskiego oraz zobaczyć wiele ciekawych miejsc w Portugalii, tj. historyczne i uniwersyteckie miasteczko Evora oraz stolicę i największe miasto Portugalii – Lizbonę. Program Erasmus+ to niezwykła szansa na poszerzanie horyzontów, poznawanie świata oraz doskonalenie umiejętności językowych i społecznych. Program Erasmus+ otwiera okno na świat także dla naszych uczniów i nauczycieli.

Skip to content