Test trzecioklasisty

W dniu 9 maja 2024 r. uczniowie klas trzecich naszej szkoły przystąpili do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty – OPERON 2024, który składał się z trzech części. Pierwsza część to test z języka polskiego z zakresu słuchania ze zrozumieniem i czytania ze zrozumieniem. Druga część to test z matematyki i trzecia część to test z przyrody. Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty to test przeprowadzany na zakończenie pierwszego etapu edukacji. Jego wyniki, co prawda, nie decydują o promowaniu do klasy czwartej, ale dają obraz tego jaki jest poziom opanowania wiadomości i umiejętności przez uczniów kończących klasę trzecią. Zadania o różnym stopniu trudności trzecioklasiści rozwiązywali w kilku etapach, z przerwami na odpoczynek. O przyjazną atmosferę zatroszczył się Bratek, patron sprawdzianu, który towarzyszył dzieciom od początku aż do samego końca. Podczas rozwiązywania testów uczniowie byli spokojni, opanowani i skoncentrowani na wykonaniu zadań. Teraz, razem z nimi, czekamy niecierpliwie na wyniki i trzymamy za nich kciuki.

Skip to content