Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:
• p. Edyta Tokarek
• p. Bogusława Łaz-Wróbel 

Wpłaty na Radę Rodziców
Zachęcamy Państwa do finansowego wsparcia szkoły. Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać u wychowawcy klasy, w sekretariacie szkoły lub na konto:
Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie oddział w Osjakowie
41 9251 1019 0011 0998 2000 0010
Tytułem:
Imię i nazwisko ucznia, klasa
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie
ul. Częstochowska 24, 98-320 Osjaków

Trójki klasowe rodziców w roku szkolnym 2019/2020
Klasa 1a – p. Anna Lipińska, p. Małgorzata Borczyk, p. Monika Zawadzka
Klasa 1b – p. Bogusława Łaz-Wróbel, p. Karolina Siedlis, p. Katarzyna Kobryń
Klasa 2a –
Klasa 2b – p. Michalina Prusińska, p. Małgorzata Kałużna-Bożek, p. Magdalena Merta

Klasa 3a – p. Kamila Walkowiak, p. Agnieszka Płuciennik, p. Marta Adamiak
Klasa 3b – p. Agata Broczkowska, p. Małgorzata Kostrzewa, p. Anna Domagała
Klasa 4 – 
Klasa 5a – p. Michalina Prusińska, p. Anna Famulska, p. Anna Paluch
Klasa 5b – p. Jacek Kostrzewa, p. Michał Lipiński, p. Borys Bartkowiak
Klasa 5c – 
Klasa 6a – p. Marta Jegers, p. Malwina Zgolak, p. Jolanta Kempa
Klasa 6b – p. Katarzyna Kubiak-Olewińska, p. Wioletta Marczak, p. Anna Janus
Klasa 6c – p. Agnieszka Malinowska, p. Anna Szymczak, p. Anna Jóźwik
Klasa 7a – p. Danuta Kruk-Sztandera, p. Renata Rabenda, p. Jolanta Kempa
Klasa 7b – p. Dorota Wilmańska, p. Dorota Franelak, p. Katarzyna Spaleniak
Klasa 8a –
Klasa 8b – p. Małgorzata Matusiak, p. Anna Kowalczyk, p. Anna Lipińska