Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:
• p. Edyta Tokarek
• p. Bogusława Łaz-Wróbel 

Wpłaty na Radę Rodziców
Zachęcamy Państwa do finansowego wsparcia szkoły. Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać u wychowawcy klasy, w sekretariacie szkoły lub na konto:
Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie oddział w Osjakowie
41 9251 1019 0011 0998 2000 0010
Tytułem:
Imię i nazwisko ucznia, klasa
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie
ul. Częstochowska 24, 98-320 Osjaków

Trójki klasowe rodziców w roku szkolnym 2020/2021
Klasa 1a –
Klasa 1b – p. Marta Urbaniak, p. Justyna Jasicka, p. Kamila Zygmunt, p. Wioleta Brzozowska
Klasa 2a –
Klasa 2b – p. Bogusława Łaz-Wróbel, p. Karolina A. Siedlis, p. Katarzyna Kobryń
Klasa 3a –
Klasa 3b – p. Michalina Prusińska, p. Małgorzata Kałużna-Bożek, p. Magdalena Merta

Klasa 4a – p. Kamila Walkowiak
Klasa 4b – p. Agata Broczkowska, p. Małgorzata Kostrzewa, p. Anna Domagała
Klasa 5a – p. Agnieszka Wypchło, p. Katarzyna Wejner, p. Joanna Wojtasik
Klasa 6a – 
Klasa 6b – p. Martyna Fraszek, p. Urszula Barańska, p. Ewelina Pelińska
Klasa 6c – 
Klasa 7a – p. Jolanta Kempa, p. Bożena Śmieja, p. Katarzyna Wierzgacz
Klasa 7b – 
Klasa 7c – p. Agnieszka Malinowska, p. Anna Szymczak, p. Anna Jóźwik
Klasa 8a – p. Joanna Ogrodniczak, p. Edyta Woźniak, p. Ewa Nowak
Klasa 8b – p. Dorota Wilmańska, p. Dorota Franelak, p. Katarzyna Spaleniak

Skip to content