Pracownicy szkoły

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2021/2022:

 • dyrektor Hanna Kołodziej 
 • wicedyrektor Katarzyna Wojcieszek – matematyka
 • Iwona Bereś – edukacja wczesnoszkolna, biblioteka szkolna
 • Magdalena Betka – język angielski
 • Aleksandra Biegańska – matematyka, fizyka
 • Małgorzata Biegańska – język polski
 • Irena Ciania – edukacja wczesnoszkolna
 • Paweł Dolata – edukacja dla bezpieczeństwa
 • Malwina Domagała – oddział przedszkolny, przyroda
 • Ewa Drewicz – muzyka, historia
 • Anna Dura-Gędek – biologia, geografia
 • Dorota Gadomska – matematyka, chemia
 • Aneta Godyń – wychowanie fizyczne
 • Karolina Kempa – historia, wychowanie do życia w rodzinie
 • Elżbieta Kita – wychowanie fizyczne
 • Magdalena Kowalczyk – edukacja wczesnoszkolna, informatyka
 • ks. Marcin Kręciwilk – religia
 • Agnieszka Kukuł – oddział przedszkolny
 • Mariola Leś – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
 • Anna Łakomska – język angielski, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Iwona Nowak – język polski, biblioteka szkolna
 • Marlena Olbińska – edukacja wczesnoszkolna
 • Barbara Pabisiak – religia
 • Magdalena Palusińska – wychowanie fizyczne
 • Aneta Pierzyna – język niemiecki, plastyka, technika
 • Wioletta Podgórniak – edukacja wczesnoszkolna
 • Robert Rabenda – matematyka, informatyka
 • Paulina Radwańska – język angielski
 • Anna Różańska – pedagog szkolny
 • Piotr Sarowski – język polski, logopedia
 • Katarzyna Trojan-Drab – matematyka

Pracownicy administracji:

 • Joanna Adamkowska 
 • Anna Jendrzycka

Pracownicy obsługi:

 • Małgorzata Czyż
 • Bogumiła Lamorska
 • Ewa Nawojska
 • Wiesława Nowak
 • Marzena Przydacz
 • Maria Szczepańska
 • Anna Ulańska
 • Justyna Walczak
 • Ryszard Adamczyk
 • Edward Bator
Skip to content