Samorząd szkolny

Skład Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2022/2023

• Wiktoria Tokarek – przewodnicząca
• Paulina Nykiel – zastępca
• Nela Bielawska – skarbnik
• Bartosz Tokarek – sekretarz

Opiekunowie samorządu: p. Magdalena Palusińska, p. Dorota Kruk

Samorząd Szkolny wychodzi z różnymi inicjatywami, jest organizatorem wielu imprez szkolnych, konkursów, dba także o wystrój szkoły przygotowując liczne dekoracje, tematyczne gazetki. Samorząd uczniowski to zorganizowana forma samodzielnych poczynań ogółu uczniów w szkole. Szkoła to nie tylko miejsce zaspokajające uczniowskie dążenia, ale i umożliwia im podejmowanie twórczych działań, sprawia, by stali się współorganizatorami szkolnego życia. Podstawowym założeniem pracy samorządu powinien być rozwój samorządności szkolnej, zgodnej z demokratycznymi zasadami współżycia społecznego, podejmowanie działań zapewniających uczniom takie warunki, w których czuliby się dowartościowani, bezpieczni, aby respektowano ich prawa określone regulaminem.
Działalność samorządu ma też na celu kształtowanie zainteresowania życiem społecznym, doskonalenie nawyków współdziałania w zespole, nauczanie młodzieży racjonalnego organizowania czasu wolnego, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane zadania.

Samorządy klasowe w roku szkolnym 2022/2023
Klasa 2a –
Klasa 2b –
Klasa 3a –
Klasa 3b –
Klasa 4a – Jakub Lipiński, Edyta Foręc, Oliwia Kowalczyk
Klasa 4b –

Klasa 5a – 

Klasa 5b – Nikodem Wilmański, Daniel Sztandera, Maciej Malinowski

Klasa 6a – Szymon Foręc, Magdalena Nowakowska, Zuzanna Myja
Klasa 6b – Magdalena Kostrzewa, Susy Gargiulo, Blanka Łytka
Klasa 7a – Filip Kajmowicz, Kuba Radziszewski, Paweł Wejner

Klasa 8a –
Klasa 8b – Hubert Kostrzewa, Zuzanna Walkowiak, Miłosz Gruszczyński

Klasa 8c – Nikola Marchewka, Małgorzata Pajor, Wiktoria Tokarek

Skip to content