Dokumenty szkolne

 

 

Statut Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie

 

 

 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie

 

 

 

 

Procedury postępowania nauczycieli i pozostałych pracowników w sytuacjach nadzwyczajnych kryzysowych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie

Skip to content