Angielski z Elą i Ellie

Innowacja pedagogiczna „Angielski z Elą i Ellie”
W innowacji uczestniczą chętni uczniowie z klas II i III. Program działań przewidziany jest na dwa lata nauki szkolnej i będzie odbywać się w ramach zajęć świetlicowych w wymiarze niezbędnym do przygotowania danej jednostki. W każdym roku trwania innowacji grupa projektowa ma za zadanie przygotować 7-10 krótkich filmów, które będą uzupełniały i utrwalały zdobytą podczas lekcji języka angielskiego wiedzę. Te krótkie historyjki filmowe będą umieszczane na szkolnej stronie internetowej. Innowacja ma na celu rozbudzenie zainteresowania nauką języka angielskiego, rozwój twórczego myślenia i wspomagania współpracy w grupie.

Odcinek 1. Hello, I’m Ela – przywitanie się

Odcinek 2. In our classroom – przybory szkolne i elementy wyposażenia sali lekcyjnej

Odcinek 3. I’m wearing… – części ubioru

Odcinek 4. My home – członkowie rodziny i pomieszczenia w domu

Odcinek 5. I like pizza – w restauracji

Odcinek 6. I’ve got a bike – ulubione rzeczy

Odcinek 7. I can dance – czynności

 

Rok szkolny 2019/2020

Odcinek 1. I’m 9 – przywitanie się, pytanie o wiek

Odcinek 2. It’s a lion – zwierzęta i ich charakterystyka

Odcinek 3. There’s a table – pomieszczenia w domu i ich wyposażenie

Skip to content