Konkurs Czytelniczy „Warto pomagać i czynić dobro”

W dniu 19 kwietnia 2024 r. odbył się w naszej szkole XVIII Międzypowiatowy Konkurs Czytelniczy dla klas I-III, tym razem pod hasłem „Warto pomagać i czynić dobro”. Honorowy patronat nad konkursem po raz kolejny objął Łódzki Kurator Oświaty. Głównymi celami konkursu było rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, motywowanie do samodzielnego czytania, a także pogłębianie wiedzy na temat dobroczynności oraz kształtowanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.
W tegorocznym konkursie wzięło udział 14 uczestników z 6 szkół podstawowych. Do konkursu zgłosiły uczniów szkoły podstawowe z: Radoszewic, Kraszkowic, Mierzyc, Toporowa, Sieńca oraz Osjakowa. Zadania konkursowe dotyczyły znajomości następujących książek:
• Marek Michalak „Opowieści o tym, co w życiu ważne”
• Katherine Alice Applegate „Drzewo życzeń”
• Marcin Pałasz „Sposób na Elfa”
• Tom Justyniarski „Psie troski”
• Kasia Keller „Antykwariat dobrych życzeń”
Uczniowie czytając powyższe lektury mogli dowiedzieć się jak troszczyć się o siebie, o innych oraz o wszystko, co ich otacza. Mamy nadzieję, że lektura tych książek pogłębiła u dzieci wiedzę na temat dobroczynności.
Uroczystego rozpoczęcia konkursu dokonała dyrektor szkoły pani Hanna Kołodziej. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy etap konkursu polegał na rozwiązaniu testu wiedzy, w którym uczniowie mogli wykazać się znajomością treści przeczytanych utworów. W drugiej części konkursu uczestnicy rozpoznawali zdania w zgadywance „Prawda – fałsz”, odgadywali tytuł książki po wysłuchaniu jej fragmentu, odpowiadali na wylosowane pytania. Wszyscy wykazali się świetną znajomością konkursowych lektur. Komisja oceniająca uczniów pracowała w składzie: Barbara Domagała –dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie, p. Magdalena Kowalczyk, p. Wioletta Podgórniak, p. Anna Dolata oraz p. Monika Traczewska – nauczycielki SP w Osjakowie.
Oto końcowe wyniki konkursu:
I miejsce: Nadia Niedźwiadek– SP Osjaków
II miejsce: Piotr Kubiaczyk– SP Radoszewice
III miejsce: Tymon Owczarek – SP Osjaków
IV miejsce: Julia Szymanek– SP Mierzyce
V miejsce: Amelia Pacholik – SP Kraszkowice
VI miejsce: Szymon Kubiaczyk – SP Radoszewice
Wyróżnienia otrzymali: Przemysław Murlikiewicz – SP Kraszkowice, Hanna Patyk – SP Kraszkowice, Zofia Nykiel – SP Sieniec, Natasza Pasieka – SP Sieniec, Kaja Gurbiel – SP Toporów, Zofia Dominiak – SP Toporów, Magdalena Raczyńska – SP Osjaków, Lena Tybulczuk – SP Osjaków
Konkurs przygotowany został przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej p. Magdalenę Kowalczyk , p. Wiolettę Podgórniak, p. Annę Dolatę oraz p. Monikę Traczewską. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Uczestnikom oraz nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu serdecznie dziękujemy za obecność i zapraszamy na kolejne Międzypowiatowe Konkursy Czytelnicze cyklicznie organizowane w naszej szkole.

Skip to content