Zapytanie ofertowe na zakup na zakup artykułów spożywczych – grudzień 2022

*dokumenty do pobrania

* informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Projekt „Nowoczesna szkoła w Osjakowie” przeszedł pozytywnie
ocenę formalno-merytoryczną
i został przekazany do etapu negocjacji
w ramach KOP powołanej dla konkursu
nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/18 Kształcenie ogólne

 

Informacja w sprawie ochrony danych osobowych – Klauzula obowiązku informacyjnego  

Serdecznie witamy na stronie internetowej
Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie

 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych
ul. Częstochowska 24
98-320 Osjaków
tel./fax 43 842 33 17
email: sp.osjakow@wp.pl

 

Konto Rady Rodziców:
41 9251 1019 0011 0998 2000 0010

Konto żywieniowe:
34 9251 1019 0011 1285 2000 0460
Gmina Osjaków ul. Targowa 26 tel. 438423391
Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Osjakowie


Skip to content