Zapytanie ofertowe – zakup artykułów spożywczych

Najkorzystniejsze oferty w zapytaniu ofertowym na zakup artykułów spożywczych dla Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie przedstawili:
1. Sklep Mięsny „Wędlinka”
Maciej Podgórniak
Felinów 8A
98-320 Osjaków

2. Przetwórstwo Mięsno-Wędliniarskie
Jacek Podgórniak
Felinów 8A
98-320 Osjaków

3.Przedsiębiorstwo Handlowe „HPA AGA” Import – Eksport
Jerzy Kiedos
ul. Jowisza 31
42-218 CzęstochowaProjekt „Nowoczesna szkoła w Osjakowie” przeszedł pozytywnie
ocenę formalno-merytoryczną
i został przekazany do etapu negocjacji
w ramach KOP powołanej dla konkursu
nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/18 Kształcenie ogólne

 

Informacja w sprawie ochrony danych osobowych – Klauzula obowiązku informacyjnego  

Serdecznie witamy na stronie internetowej
Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie

 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych
ul. Częstochowska 24
98-320 Osjaków
tel./fax 43 842 33 17
email: [email protected]

 

Konto Rady Rodziców:
41 9251 1019 0011 0998 2000 0010

Konto żywieniowe:
34 9251 1019 0011 1285 2000 0460
Gmina Osjaków ul. Targowa 26 tel. 438423391
Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Osjakowie