Zapytanie ofertowe 8.12.2020 r. – zakup artykułów spożywczych

WAŻNE: W związku z niepełną dokumentacją dotyczącą zapytania ofertowego na zakup artykułów spożywczych zamieszczoną na stronie szkoły termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 18 grudnia 2020 r. g. 9.00

UWAGA: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Projekt „Nowoczesna szkoła w Osjakowie” przeszedł pozytywnie
ocenę formalno-merytoryczną
i został przekazany do etapu negocjacji
w ramach KOP powołanej dla konkursu
nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/18 Kształcenie ogólne

 

Informacja w sprawie ochrony danych osobowych – Klauzula obowiązku informacyjnego  

Serdecznie witamy na stronie internetowej
Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie

 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych
ul. Częstochowska 24
98-320 Osjaków
tel./fax 43 842 33 17
email: [email protected]

 

Konto Rady Rodziców:
41 9251 1019 0011 0998 2000 0010

Konto żywieniowe:
34 9251 1019 0011 1285 2000 0460
Gmina Osjaków ul. Targowa 26 tel. 438423391
Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Osjakowie