Kalendarz roku szkolnego

– 3 września 2018r. – rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
– 24-31 grudnia 2018r. – zimowa przerwa świąteczna
– 11-24 lutego 2019r. – ferie zimowe
– 18-23 kwietnia 2019r. – wiosenna przerwa świąteczna
– 21 czerwca 2019r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
– 2 listopada 2018r.
– 10 kwietnia 2019r. – egzamin klas gimnazjalnych
– 11 kwietnia 2019r. – egzamin klas gimnazjalnych
– 12 kwietnia 2019r. – egzamin klas gimnazjalnych
– 15 kwietnia 2019r. – egzamin klas ósmych
– 16 kwietnia 2019r. – egzamin klas ósmych
– 17 kwietnia 2019r. – egzamin klas ósmych
– 2 maja 2019r.