Kalendarz roku szkolnego

– 2 września 2019 r. – rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
– 23-31 grudnia 2019 r. – zimowa przerwa świąteczna
– 13-26 stycznia 2020 r. – ferie zimowe
– 9-14 kwietnia 2020 r. – wiosenna przerwa świąteczna
– 26 czerwca 2020 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
– 31 października 2019 r.
– 21 kwietnia 2020 r. – egzamin klas ósmych
– 22 kwietnia 2020 r. – egzamin klas ósmych
– 23 kwietnia 2020 r. – egzamin klas ósmych
– 10 czerwca 2020 r.
– 12 czerwca 2020 r.