Kalendarz roku szkolnego

– 4 września 2017r. – rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
– 23-31 grudnia 2017r. – zimowa przerwa świąteczna
– 29 stycznia – 11 lutego 2018r. – ferie zimowe
– 29 marca – 3 kwietnia 2018r. – wiosenna przerwa świąteczna
– 22 czerwca 2018r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
– 31 października 2017r.
– 18 kwietnia 2018r. – egzamin klas gimnazjalnych
– 19 kwietnia 2018r. – egzamin klas gimnazjalnych
– 20 kwietnia 2018r. – egzamin klas gimnazjalnych
– 30 kwietnia 2018r.
– 2 maja 2018r.
– 4 maja 2018r.
– 1 czerwca 2018r.