Projekty

PROJEKTY REALIZOWANE W NASZEJ SZKOLE

  • Program z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. „Woda źródłem życia”

  • „Nowoczesna szkoła w Osjakowie”

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Nowoczesna szkoła w Osjakowie”

  • Program Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”

  • Program ERASMUS + pt. „Język angielski w czasach płynnej nowoczesności”

  • Program z dziedziny Edukacji Ekologicznej Ekopracownia pod chmurką, pt.: „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. Nadwarciański ogród przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie”

  • Międzynarodowy Projekt „Piękna nasza Polska cała”

  • Międzynarodowy Projekt „Moje zdrowie – moja siła, wielka moc”

  • Projekt „Mały miś w świecie wielkiej literatury”

  • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”

  • Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w każdej szkole