Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

INFORMACJA
dotycząca terminu i czasu przyjmowania skarg i wniosków:

  1. W szkole wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:
  • Dyrektora;
  • Wicedyrektora
  1. Dyrektor szkoły lub wicedyrektor przyjmują skargi i wnioski:
  • Dyrektor – w poniedziałki od godz. 8:00 do 10:00 i każdego dnia podczas obecności;
  • Wicedyrektor – podczas nieobecności dyrektora.

Załącznik – Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Skip to content