Warsztaty z psychologiem pt. „Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym w relacjach rówieśniczych”

8 maja 2024 r. uczniowie z piątych klas uczestniczyli w warsztatach prowadzonych psychologa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu na temat przeciwdziałania zachowaniom agresywnym wśród rówieśników.
Podczas warsztatów uczniowie poznali sposoby postępowania w sytuacjach związanych z zachowaniami agresywnymi w grupie rówieśniczej oraz metody radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

Skip to content