Wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy 1 w roku szkolnym 2024/2025

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie informuje, że Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne uczniów do klasy pierwszej oraz oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego

Dyrekcja Szkoły informuje również, że cały czas istnieje możliwość zapisu dziecka do klasy pierwszej oraz oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025. Wszystkie informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły. 

Skip to content