Pracownicy szkoły

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018:

 • dyrektor Hanna Kołodziej – język polski, biblioteka szkolna
 • wicedyrektor Katarzyna Wojcieszek – matematyka
 • Iwona Bereś – biblioteka szkolna, zajęcia rewalidacyjne
 • Magdalena Betka – język angielski
 • Aleksandra Biegańska – matematyka
 • Małgorzata Biegańska – język polski
 • Irena Ciania – edukacja wczesnoszkolna
 • Paweł Dolata – edukacja dla bezpieczeństwa
 • Malwina Domagała – oddział przedszkolny
 • Ewa Drewicz – muzyka, historia
 • Anna Dura – edukacja wczesnoszkolna
 • Anna Dura-Gędek – przyroda, geografia
 • Dorota Gadomska – matematyka, chemia
 • Aneta Godyń – wychowanie fizyczne
 • Michał Górnicki – język angielski
 • Karolina Kempa – wiedza o społeczeństwie, historia, wychowanie do życia w rodzinie
 • Elżbieta Kita – wychowanie fizyczne
 • Magdalena Kowalczyk – edukacja wczesnoszkolna, informatyka, zajęcia artystyczne
 • ks. Marcin Kręciwilk – religia
 • Mariola Leś – oddział przedszkolny, zajęcia rewalidacyjne
 • Anna Łakomska – język angielski
 • Henryka Mesjasz – biologia
 • Maria Nowaczyk – zajęcia rewalidacyjne
 • Grzegorz Nowak – kółko matematyczne, zajęcia wyrównawcze
 • Iwona Nowak – język polski, historia
 • Jolanta Nowak – edukacja wczesnoszkolna
 • Marlena Olbińska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
 • Barbara Pabisiak – religia
 • Barbara Pawlak – geografia
 • Aneta Pierzyna – plastyka, technika, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne
 • Wioletta Podgórniak – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
 • ks. Marek Ptak – religia
 • Robert Rabenda – matematyka, informatyka
 • Anna Różańska – pedagog
 • Piotr Sarowski – język polski, logopedia
 • Helena Stolarczyk – fizyka
 • Walentyna Traczewska – matematyka 
 • Bożena Wach – język polski, wychowanie fizyczne
 • Henryka Wejner – historia 
 • Edyta Woźniak – język niemiecki
 • Agnieszka Kukuł – pomoc nauczyciela

Pracownicy administracji:

 • Joanna Adamkowska 
 • Anna Jendrzycka

Pracownicy obsługi:

 • Irena Bator
 • Helena Ciemcioch
 • Bogumiła Lamorska
 • Mirosława Małycha
 • Wiesława Nowak
 • Marzena Przydacz
 • Bożena Sarowska
 • Anna Ulańska
 • Ryszard Adamczyk
 • Edward Bator