Pracownicy szkoły

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2020/2021:

 • dyrektor Hanna Kołodziej 
 • wicedyrektor Katarzyna Wojcieszek – matematyka
 • Iwona Bereś – biblioteka szkolna, zajęcia rewalidacyjne
 • Magdalena Betka – język angielski
 • Aleksandra Biegańska – matematyka, fizyka
 • Małgorzata Biegańska – język polski
 • Irena Ciania – edukacja wczesnoszkolna
 • Malwina Domagała – oddział przedszkolny
 • Ewa Drewicz – muzyka, historia
 • Anna Dura-Gędek – biologia, geografia
 • Dorota Gadomska – matematyka, chemia
 • Aneta Godyń – wychowanie fizyczne
 • Michał Górnicki – język angielski
 • Karolina Kempa – historia, wychowanie do życia w rodzinie
 • Elżbieta Kita – wychowanie fizyczne
 • Magdalena Kowalczyk – edukacja wczesnoszkolna
 • ks. Marcin Kręciwilk – religia
 • Mariola Leś – edukacja wczesnoszkolna
 • Anna Łakomska – język angielski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Iwona Nowak – język polski
 • Jolanta Nowak – edukacja wczesnoszkolna
 • Marlena Olbińska – edukacja wczesnoszkolna
 • Aneta Pierzyna – plastyka, technika
 • Wioletta Podgórniak – edukacja wczesnoszkolna
 • Robert Rabenda – matematyka, informatyka
 • Anna Różańska – pedagog
 • Piotr Sarowski – język polski, logopedia
 • Agnieszka Surlej – oddział przedszkolny
 • Edyta Woźniak – język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa

Pracownicy administracji:

 • Joanna Adamkowska 
 • Anna Jendrzycka

Pracownicy obsługi:

 • Małgorzata Czyż
 • Bogumiła Lamorska
 • Ewa Nawojska
 • Wiesława Nowak
 • Marzena Przydacz
 • Maria Szczepańska
 • Anna Ulańska
 • Justyna Walczak
 • Ryszard Adamczyk
 • Edward Bator
Skip to content