Pracownicy szkoły

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019:

 • dyrektor Hanna Kołodziej 
 • wicedyrektor Katarzyna Wojcieszek – matematyka
 • Iwona Bereś – biblioteka szkolna, zajęcia rewalidacyjne
 • Magdalena Betka – język angielski
 • Aleksandra Biegańska – matematyka
 • Małgorzata Biegańska – język polski
 • Irena Ciania – oddział przedszkolny
 • Malwina Domagała – oddział przedszkolny
 • Ewa Drewicz – muzyka, historia
 • Anna Dura-Gędek – przyroda, geografia
 • Dorota Gadomska – matematyka, chemia
 • Aneta Godyń – wychowanie fizyczne
 • Michał Górnicki – język angielski
 • Karolina Kempa – historia, wychowanie do życia w rodzinie
 • Elżbieta Kita – wychowanie fizyczne
 • Magdalena Kowalczyk – edukacja wczesnoszkolna, informatyka
 • ks. Marcin Kręciwilk – religia
 • Mariola Leś – edukacja wczesnoszkolna
 • Anna Łakomska – język angielski
 • Henryka Mesjasz – biologia
 • Iwona Nowak – język polski
 • Jolanta Nowak – edukacja wczesnoszkolna
 • Marlena Olbińska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
 • Adam Okolewski – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Barbara Pabisiak – religia
 • Aneta Pierzyna – plastyka, technika
 • Wioletta Podgórniak – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
 • ks. Marek Ptak – religia
 • Robert Rabenda – matematyka, informatyka
 • Anna Różańska – pedagog
 • Piotr Sarowski – język polski, logopedia
 • Helena Stolarczyk – fizyka
 • Edyta Woźniak – język niemiecki
 • Małgorzata Wrzesińska – logopedia, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, wiedza o społeczeństwie, zajęcia rewalidacyjne
 • Agnieszka Kukuł – pomoc nauczyciela

Pracownicy administracji:

 • Joanna Adamkowska 
 • Anna Jendrzycka

Pracownicy obsługi:

 • Małgorzata Czyż
 • Bogumiła Lamorska
 • Mirosława Małycha
 • Wiesława Nowak
 • Marzena Przydacz
 • Bożena Sarowska
 • Maria Szczepańska
 • Anna Ulańska
 • Ryszard Adamczyk
 • Edward Bator