Pracownicy szkoły

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024:

 • dyrektor Hanna Kołodziej 
 • wicedyrektor Katarzyna Wojcieszek – matematyka
 • Iwona Bereś – edukacja wczesnoszkolna, biblioteka szkolna
 • Magdalena Betka – język angielski
 • Aleksandra Biegańska – matematyka, fizyka
 • Małgorzata Biegańska – język polski
 • Irena Ciania – edukacja wczesnoszkolna
 • Anna Dolata – edukacja wczesnoszkolna
 • Ewa Drewicz – muzyka, historia
 • Anna Dura-Gędek – biologia, geografia, przyroda
 • Dorota Gadomska – matematyka, chemia
 • Aneta Godyń – wychowanie fizyczne
 • Agnieszka Jaskuła – oddział przedszkolny
 • Karolina Kempa – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
 • Elżbieta Kita – wychowanie fizyczne
 • Magdalena Kowalczyk – edukacja wczesnoszkolna
 • ks. Marcin Kręciwilk – religia
 • Dorota Kruk – oddział przedszkolny, psycholog szkolny
 • Anna Łakomska – język angielski, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Iwona Nowak – język polski
 • Barbara Pabisiak – religia
 • Magdalena Palusińska – wychowanie fizyczne, świetlica szkolna
 • Aneta Pierzyna – język niemiecki, plastyka, technika
 • Wioletta Podgórniak – edukacja wczesnoszkolna
 • Robert Rabenda – matematyka, informatyka
 • Paulina Radwańska – język angielski
 • Anna Różańska – pedagog szkolny, pedagog specjalny
 • Piotr Sarowski – język polski, logopedia
 • Monika Traczewska – edukacja wczesnoszkolna
 • Katarzyna Trojan-Drab – matematyka
 • Edyta Woźniak – język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa, świetlica szkolna
 • Agnieszka Wyrębak – oddział przedszkolny

Pracownicy administracji:

 • Joanna Adamkowska 
 • Anna Jendrzycka

Pracownicy obsługi:

 • Małgorzata Czyż
 • Elżbieta Hojda
 • Ewa Nawojska
 • Wiesława Nowak
 • Marzena Przydacz
 • Maria Szczepańska
 • Anna Ulańska
 • Justyna Walczak
 • Ryszard Adamczyk
 • Marcin Wróbel
Skip to content