Category: Ogłoszenia

0

Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami: – 24 kwietnia 2018r. (tj. wtorek) o godz. 16.00 odbędzie się wywiadówka dla klas VI-VII oraz II i III gimnazjum w budynku przy ul. Wieluńskiej 14. – 25 kwietnia 2018r. (tj. środa) o godz. 16.00 odbędzie się wywiadówka dla klas 0-V...

0

Zaproszenie – sala zabaw dla dzieci

10 lutego 2018r. (tj. sobota) hala sportowa przy ul. Wieluńskiej zamieni się w salę zabaw, na której nie zabraknie różnorodnych atrakcji. Dzieci będą mogły nieodpłatnie skorzystać m.in. ze zjeżdżalni, suchych basenów, dmuchanych zamków.  Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych przedszkolaków oraz uczniów wraz z rodzicami w godzinach...

0

Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami: –16 stycznia 2018r. o godz. 16.00 odbędzie się wywiadówka dla klas VI-VII oraz II i III gimnazjum w budynku przy ul. Wieluńskiej 14. – 17 stycznia 2018r. o godz. 16.00 odbędzie się wywiadówka dla klas 0-V w budynku przy ul. Częstochowskiej...

0

Program Edukacji Ekologicznej „Eko-uczniowie w Osjakowie”

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację Programu Edukacji Ekologicznej pn „Eko-uczniowie w Osjakowie”. Całkowity koszt zadania wynosi 29 620,00 w tym 25 000,00 stanowi dotacja z WFOŚiGW...

0

Apel o pomoc dla Marlenki i Michałka

Publiczne Przedszkole w Kraszkowicach chce pomóc swoim podopiecznym. Dwa tygodnie temu do placówki trafiło rodzeństwo, które straciło oboje rodziców. Wcześniej Marlenka i Michał uczęszczali do oddziału przedszkolnego przy naszej szkole. Dwa lata temu walkę z chorobą nowotworową przegrała mama Marlenki...

0

Zaproszenie na Misterium Bożonarodzeniowe

Bardzo serdecznie zapraszamy na Misterium Bożonarodzeniowe w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie, które odbędzie się w niedzielę 17 grudnia 2017r. o godz. 17.00 w hali sportowej przy ul. Wieluńskiej 

0

Program Rządowy „Aktywna Tablica”

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie w budynku przy ul. Częstochowskiej zostaną zakupione i zamontowane interaktywne pomoce dydaktyczne w ramach Programu Rządowego „Aktywna Tablica”, mającego na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na podstawie umowy nr 516/2017 z dnia...

0

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej – finansowany jest ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego. W Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie w budynku przy ul. Wieluńskiej powstanie GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ, dotowany z budżetu państwa na realizację zadania własnego Gminy Osjaków, na podstawie umowy...

0

Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami: – 22 listopada 2017r. o godz. 16.00 odbędzie się wywiadówka dla klas 0-V w budynku przy ul. Częstochowskiej 24. – 23 listopada 2017r. o godz. 16.00 odbędzie się wywiadówka dla klas VI-VII oraz II i III gimnazjum w budynku przy ul. Wieluńskiej...