Category: Ogłoszenia

0

Harmonogram zajęć podczas ferii zimowych

Harmonogram zajęć podczas ferii zimowych Zajęcia odbywać się będą w godzinach 7.00-16.30 w budynku przy ul. Częstochowskiej PONIEDZIAŁEK – 11.02.2019r. (p. Irena Ciania – 7.00-16.30) – Zabawy z elementami współzawodnictwa na sali gimnastycznej. – Zajęcia plastyczne „Zimowy pejzaż” – wydzieranka z kolorowego...

0

Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami: 17 września 2018r. (tj. poniedziałek) o godz. 16.00 odbędzie się zebranie dla rodziców uczniów klas 0-8 oraz klas III gimnazjum w hali sportowej przy ul. Wieluńskiej. Po spotkaniu ogólnym wychowawcy klas spotkają się z rodzicami w salach lekcyjnych: klasy 0-5 w budynku...

0

Program Edukacji Ekologicznej „Eko-uczniowie w Osjakowie”

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację Programu Edukacji Ekologicznej pn „Eko-uczniowie w Osjakowie”. Całkowity koszt zadania wynosi 29 620,00 w tym 25 000,00 stanowi dotacja z WFOŚiGW...

0

Program Rządowy „Aktywna Tablica”

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie w budynku przy ul. Częstochowskiej zostaną zakupione i zamontowane interaktywne pomoce dydaktyczne w ramach Programu Rządowego „Aktywna Tablica”, mającego na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na podstawie umowy nr 516/2017 z dnia...

0

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej – finansowany jest ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego. W Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie w budynku przy ul. Wieluńskiej powstanie GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ, dotowany z budżetu państwa na realizację zadania własnego Gminy Osjaków, na podstawie umowy...