Dowozy uczniów

Harmonogram dowozów w roku szkolnym 2019/2020 – I półrocze

PRZYWOZY

Kierowca – Zenon Drutowski (tel. 607 180 113)
Opiekun – Krystyna Korytek (tel. 533 078 778)

Od 9.09.2019 r.
I . Trasa: Osjaków – Gabrielów – Kuźnica Ługowska – Zofia – Osjaków
Osjaków – godz. 6.35
Gabrielów – godz. 6.45
Kuźnica Ługowska – koło p. Borczyka – godz. 6.55
Kuźnica Ługowska – koło krzyża – godz. 7.00
Zofia – godz. 7.05
Osjaków – godz. 7.50

II. Trasa: Osjaków – Chorzyna – Krzętle – Kuźnica Strobińska – Osjaków
Osjaków – godz. 7.10
Chorzyna – przystanek PKS – godz. 7.15
Chorzyna – Smugi – godz. 7.20
Chorzyna – Tobułki – godz. 7.25
Chorzyna – koło szkoły – godz. 7.30
Krzętle – godz. 7.35

Kuźnica Strobińska – przystanek PKS – godz. 7.40
Osjaków – godz. 7.15

Przewoźnik – Usługi Przewozowe Dawid Beśka (tel. 663 334 120)
Opiekun – Danuta Kubiak (tel. 785 929 171)

I. Trasa: Osjaków – Raduczyce – Drobnice – Kolonia Raducka – Raducki Folwark – Józefina – Stanisławów – Osjaków
Osjaków – godz. 6.25
Raduczyce – godz. 6.30
Drobnice – 6.35
Kolonia Raducka – godz. 6.40
Raducki Folwark – godz.  6.45
Józefina – godz. 6.50
Stanisławów – godz. 6.55
Osjaków – godz. 7.05

II. Trasa: Osjaków – Skaleniec – Walków – Borki Walkowskie – Czernice – Kolonia Dąbrowice – Dolina Czernicka – Jasień – Nowa Wieś – Osjaków
Osjaków – godz. 7.05
Skaleniec – godz. 7.10
Walków – godz. 7.15
Borki Walkowskie – godz. 7.20
Czernice – koło remizy OSP – godz. 7.25
Kolonia Dąbrowice – godz. 7.30

Dolina Czernicka – godz. 7.35
Jasień – godz. 7.40
Nowa Wieś – godz. 7.45
Osjaków – godz. 7.50

ODWOZY

Kierowca – Zenon Drutowski
Opiekun – Krystyna Korytek

I. trasa godz. 12.45 Chorzyna – Kuźnica Strobińska – Krzętle – Kuźnica Ługowska – Zofia – Gabrielów /uczniowie klas I-IV/

II trasa o godz. 14.35 Zofia – Kuźnica Strobińska – Chorzyna – Krzętle /uczniowie klas starszych/
III. trasa godz. 15.05 – Gabrielów – Zofia – Kuźnica Ługowska /uczniowie klas starszych/

Przewoźnik – Usługi Przewozowe Dawid Beśka
Opiekun – Danuta Kubiak

I. trasa godz. 12.45 Raduczyce – Kolonia Raducka – Raducki Folwark –Józefina – Stanisławów – Nowa Wieś – Jasień – Dolina Czernicka – Czernice – Borki Walkowskie – Walków /uczniowie klas I-IV/

II. trasa godz. 14.35 Raduczyce – Drobnice – Kolonia Raducka – Raducki Folwark – Józefina – Stanisławów /uczniowie klas starszych/
III. trasa godz. 15.20 Skaleniec – Walków – Barki Walkowskie – Czernice – Kolonia Dąbrowice – Dolina Czernicka – Jasień – Nowa Wieś /uczniowie klas starszych/