Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:
• p. Iwona Półgrabia
• p. Emilia Olak 
• p. Urszula Barańska

Wpłaty na Radę Rodziców
Zachęcamy Państwa do finansowego wsparcia szkoły. Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać u wychowawcy klasy, w sekretariacie szkoły lub na konto:
Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie oddział w Osjakowie
41 9251 1019 0011 0998 2000 0010
Tytułem:
Imię i nazwisko ucznia, klasa
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie
ul. Częstochowska 24, 98-320 Osjaków

Trójki klasowe rodziców w roku szkolnym 2018/2019
Klasa 1a – p. Marta Urbaniak, p. Renata Hanka, p. Magdalena Piekara
Klasa 1b – p. Małgorzata Bożek, p. Anna Zadworna, p. Kamil Prusiński
Klasa 2a – p. Kamila Walkowiak, p. Agnieszka Płuciennik, p. Katarzyna Spaleniak, p. Marta Adamiak
Klasa 2b – p. Małgorzata Kostrzewa, p. Agata Broczkowska, p. Anna Domagała
Klasa 3 – p. Karina Brożyna, p. Karina Bieniek, p. Iwona Hanulak
Klasa 4a – p. Anna Famulska, p. Michalina Prusińska, p. Anna Paluch
Klasa 4b – p. Urszula Barańska, p. Joanna Adamkowska, p. Edyta Felusiak
Klasa 4c – p. Edyta Tokarek, p. Marta Adamiak, p. Beata Pajor
Klasa 5a – p. Monika Borek, p. Marta Czyż, p. Marta Jegers
Klasa 5b – p. Katarzyna Kubiak-Olewińska, p. Wioletta Marczak, p. Anna Janus
Klasa 5c – p. Agnieszka Malinowska, p. Anna Szymczak, p. Aneta Świat
Klasa 6a – p. Małgorzata Kuhn, p. Anna Łakomska, p. Barbara Grzesiak
Klasa 6b – p. Dorota Wilmańska, p. Dorota Franelak, p. Katarzyna Spaleniak
Klasa 7a – p. Emilia Olak, p. Ilona Graczyk, p. Judyta Czerniak
Klasa 7b – p. Małgorzata Matusiak, p. Renata Madej, p. Anna Lipińska
Klasa 8 – p. Iwona Półgrabia, p. Magdalena Gola, p. Agata Idzikowska
Klasa IIIa – p. Joanna Ogrodniczak, p. Magdalena Krzyżoś, p. Aleksandra Wesołowska
Klasa IIIb – p. Monika Borek, p. Wioletta Marczak, p. Arkadiusz Wojcieszek