Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:
• p. Iwona Półgrabia
• p. Emilia Olak 
• p. Urszula Barańska

Wpłaty na Radę Rodziców
Zachęcamy Państwa do finansowego wsparcia szkoły. Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać u wychowawcy klasy, w sekretariacie szkoły lub na konto:
Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie oddział w Osjakowie
41 9251 1019 0011 0998 2000 0010
Tytułem:
Imię i nazwisko ucznia, klasa
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie
ul. Częstochowska 24, 98-320 Osjaków

Trójki klasowe rodziców w roku szkolnym 2017/2018
Klasa 0 – p. Marta Urbaniak, p. Anna Synowiec, p. Monika Zawadzka
Klasa 1a – p. Kamila Walkowiak, p. Agnieszka Płuciennik, p. Katarzyna Spaleniak
Klasa 1b – p. Małgorzata Kostrzewa, p. Agata Broczkowska, p. Joanna Jasicka
Klasa 2 – p. Marta Kajmowicz, p. Agnieszka Wnęk, p. Ewa Radziszewska
Klasa 3a – p. Dorota Franelak, p. Michalina Prusińska, p. Karolina Posmyk
Klasa 3b – p. Urszula Barańska, p. Paulina Hurylska, p. Ewelina Pelińska
Klasa 3c – p. Edyta Tokarek, p. Anna Kubiak, p. Beata Pajor
Klasa 4a – p. Monika Borek, p. Marta Czyż, p. Renata Zgolak
Klasa 4b – p. Katarzyna Kubiak-Olewińska, p. Wioletta Marczak, p. Anna Janus
Klasa 4c – p. Agnieszka Malinowska, p. Anna Szymczak, p. Aneta Świat
Klasa 5a – p. Agnieszka Czarnojan, p. Ilona Nowaczyk, p. Katarzyna Kałuziak
Klasa 5b – p. Dorota Wilmańska, p. Dorota Franelak, p. Katarzyna Spaleniak
Klasa 6a – p. Marzena Mierzwińska, p. Aneta Wika, p. Judyta Czerniak
Klasa 6b – p. Małgorzata Matusiak, p. Anna Kowalczyk
Klasa 7 – p. Iwona Półgrabia, p. Magdalena Gola, p. Beata Marczak
Klasa IIa – p. Joanna Ogrodniczak, p. Magdalena Krzyżoś, p. Aleksandra Wesołowska
Klasa IIb – Monika Borek, Wioletta Marczak, Arkadiusz Wojcieszek
Klasa IIIa – p. Małgorzata Beśka, p. Marta Czyż, p. Katarzyna Wróblewska
Klasa IIIb – p. Elżbieta Borek, p. Alina Nawrocka, p. Emilia Olak