Samorząd szkolny

Skład Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2020/2021:
Nina Wilmańska
• Olga Barańska
• Witold Bartkowiak
• Olivier Barański

Opiekunowie samorządu: p. Karolina Kempa, p. Malwina Domagała

Samorząd Szkolny wychodzi z różnymi inicjatywami, jest organizatorem wielu imprez szkolnych, konkursów, dba także o wystrój szkoły przygotowując liczne dekoracje, tematyczne gazetki. Samorząd uczniowski to zorganizowana forma samodzielnych poczynań ogółu uczniów w szkole. Szkoła to nie tylko miejsce zaspokajające uczniowskie dążenia, ale i umożliwia im podejmowanie twórczych działań, sprawia, by stali się współorganizatorami szkolnego życia. Podstawowym założeniem pracy samorządu powinien być rozwój samorządności szkolnej, zgodnej z demokratycznymi zasadami współżycia społecznego, podejmowanie działań zapewniających uczniom takie warunki, w których czuliby się dowartościowani, bezpieczni, aby respektowano ich prawa określone regulaminem.
Działalność samorządu ma też na celu kształtowanie zainteresowania życiem społecznym, doskonalenie nawyków współdziałania w zespole, nauczanie młodzieży racjonalnego organizowania czasu wolnego, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane zadania.

Samorządy klasowe w roku szkolnym 2020/2021
Klasa 2a –
Klasa 2b – Lena Chłodna, Adam Merta, Tomasz Tokarek
Klasa 3a –
Klasa 3b –
Klasa 4a – Patryk Przydacz,  Zuzanna Myja, Kamil Adamiak
Klasa 4b – Magdalena Kostrzewa, Dawid Ramuś, Susy Gargiulo

Klasa 5a – Kacper Hanulak, Seweryn Wojtasik, Kuba Radziszewski, Paweł Wejner
Klasa 6a – Julia Famulska, Maria Urbańska, Dominika Siuda, Martyna Matusiak
Klasa 6b – Aleksander Myszkowski, Wojciech Peliński, Amelia Barańska
Klasa 6c – Wiktoria Tokarek, Miłosz Wieczorek, Paulina Nykiel
Klasa 7a – Zuzanna Swędrak, Julia Krysiak, Nikola Adamiak

Klasa 7b – Antoni Janus, Dominika Przydacz, Wiktoria Czyż
Klasa 7c – Oliwier Chudecki, Oliwia Malinowska, Amelia Czerniak

Klasa 8a Oliwier Nowaczyk, Miłosz Szpikowski, Maja Kuhn
Klasa 8b

Skip to content