Samorząd szkolny

Skład Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2019/2020:
Nina Wilmańska
• 
• 

Opiekun samorządu: p. Robert Rabenda

Samorząd Szkolny wychodzi z różnymi inicjatywami, jest organizatorem wielu imprez szkolnych, konkursów, dba także o wystrój szkoły przygotowując liczne dekoracje, tematyczne gazetki. Samorząd uczniowski to zorganizowana forma samodzielnych poczynań ogółu uczniów w szkole. Szkoła to nie tylko miejsce zaspokajające uczniowskie dążenia, ale i umożliwia im podejmowanie twórczych działań, sprawia, by stali się współorganizatorami szkolnego życia. Podstawowym założeniem pracy samorządu powinien być rozwój samorządności szkolnej, zgodnej z demokratycznymi zasadami współżycia społecznego, podejmowanie działań zapewniających uczniom takie warunki, w których czuliby się dowartościowani, bezpieczni, aby respektowano ich prawa określone regulaminem.
Działalność samorządu ma też na celu kształtowanie zainteresowania życiem społecznym, doskonalenie nawyków współdziałania w zespole, nauczanie młodzieży racjonalnego organizowania czasu wolnego, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane zadania.

Samorządy klasowe w roku szkolnym 2019/2020
Klasa 2a –
Klasa 2b – Antonina Forenc, Oskar Samulski, Zofia Prusińska, Daniel Sztandera
Klasa 3a – Filip Walkowiak, Bartosz Osyda, Maja Waloszczyk
Klasa 3b – Mateusz Wnęk, Martyna Kleszcz
Klasa 4 – 

Klasa 5a – Mateusz Tokarek, Dawid Franelak, Cecylia Posmyk
Klasa 5b – Bartosz Adamkowski, Miłosz Gruszczyński, Hubert Kostrzewa
Klasa 5c – 
Klasa 6a – Nikola Adamiak, Julia Krysiak, Aleksandra Kempa, Krystian Jegers
Klasa 6b – Bartłomiej Bereś, Dominika Przydacz, Oliwia Olewińska
Klasa 6c – Hubert Szymczak, Wiktoria Błaszczyk, Marzena Stępień
Klasa 7a – Maja Kuhn, Olga Barańska, Wiktoria Kempa
Klasa 7b – 
Klasa 8a Natalia Wika, Arkadiusz Graczyk, Bartosz Piątkowski
Klasa 8b – Oliwia Chłodna, Zuzanna Zygmunt, Kinga Matusiak