Samorząd szkolny

Skład Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2018/2019:
• Kinga Półgrabia
• Kinga Borczyk
• Filip Hojda

Opiekun samorządu: p. Robert Rabenda

Samorząd Szkolny wychodzi z różnymi inicjatywami, jest organizatorem wielu imprez szkolnych, konkursów, dba także o wystrój szkoły przygotowując liczne dekoracje, tematyczne gazetki. Samorząd uczniowski to zorganizowana forma samodzielnych poczynań ogółu uczniów w szkole. Szkoła to nie tylko miejsce zaspokajające uczniowskie dążenia, ale i umożliwia im podejmowanie twórczych działań, sprawia, by stali się współorganizatorami szkolnego życia. Podstawowym założeniem pracy samorządu powinien być rozwój samorządności szkolnej, zgodnej z demokratycznymi zasadami współżycia społecznego, podejmowanie działań zapewniających uczniom takie warunki, w których czuliby się dowartościowani, bezpieczni, aby respektowano ich prawa określone regulaminem.
Działalność samorządu ma też na celu kształtowanie zainteresowania życiem społecznym, doskonalenie nawyków współdziałania w zespole, nauczanie młodzieży racjonalnego organizowania czasu wolnego, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane zadania.

Samorządy klasowe w roku szkolnym 2018/2019
Klasa 2a – Filip Walkowiak, Michał Płuciennik, Magdalena Nowakowska
Klasa 2b – Magdalena Kostrzewa, Dawid Ramuś, Susy Gargiulo, Blanka Łytka
Klasa 3 – Filip Kajmowicz, Kacper Hanulak

Klasa 4a – Bartosz Prusiński, Maja Paluch, Mateusz Tokarek
Klasa 4b – Aleksander Lipiński, Miłosz Gruszczyński, Igor Hanulak
Klasa 4c – Bartosz Tokarek, Miłosz Wieczorek, Paulina Nykiel
Klasa 5a – Aleksandra Kempa, Zuzanna Swędrak, Ignacy Szymański
Klasa 5b – Franciszek Zychla, Michał Kuma, Oliwia Olewińska
Klasa 5c – Kacper Dubecki, Nikola Hanulak, Patrycja Świat
Klasa 6a – Maja Kuhn, Aleksandra Betka, Zuzanna Łakomska
Klasa 6b – Kacper Goździk, Nina Wilmańska, Amelia Gajda
Klasa 7a Natalia Wika, Mateusz Olak, Iga Mateusiak
Klasa 7b – Oliwia Chłodna, Zuzanna Zygmunt, Kinga Matusiak
Klasa 8 – Paula Podemska, Julia Czyż, Maciej Franelak
Klasa IIIa – Kinga Borczyk, Filip Hojda, Weronika Mateusiak
Klasa IIIbMagdalena Pabijaniak, Zuzanna Świat, Alicja Borek