Samorząd szkolny

Skład Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2023/2024

Opiekunowie samorządu: p. Magdalena Palusińska, p. Dorota Kruk

Samorząd Szkolny wychodzi z różnymi inicjatywami, jest organizatorem wielu imprez szkolnych, konkursów, dba także o wystrój szkoły przygotowując liczne dekoracje, tematyczne gazetki. Samorząd uczniowski to zorganizowana forma samodzielnych poczynań ogółu uczniów w szkole. Szkoła to nie tylko miejsce zaspokajające uczniowskie dążenia, ale i umożliwia im podejmowanie twórczych działań, sprawia, by stali się współorganizatorami szkolnego życia. Podstawowym założeniem pracy samorządu powinien być rozwój samorządności szkolnej, zgodnej z demokratycznymi zasadami współżycia społecznego, podejmowanie działań zapewniających uczniom takie warunki, w których czuliby się dowartościowani, bezpieczni, aby respektowano ich prawa określone regulaminem.
Działalność samorządu ma też na celu kształtowanie zainteresowania życiem społecznym, doskonalenie nawyków współdziałania w zespole, nauczanie młodzieży racjonalnego organizowania czasu wolnego, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane zadania.

Samorządy klasowe w roku szkolnym 2023/2024
Klasa 2A –
Klasa 2B –
Klasa 3A –
Klasa 3B –
Klasa 4A –
Klasa 4B –

Klasa 5A –
Klasa 5B –
Klasa 6A – 
Klasa 6B –
Klasa 7A – 

Klasa 7B –
Klasa 8A – 

Skip to content