Samorząd szkolny

Skład Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2017/2018:
• Olga Kowalczyk
• Pola Szymańska
• Filip Hojda

Opiekun samorządu: p. Robert Rabenda

Samorząd Szkolny wychodzi z różnymi inicjatywami, jest organizatorem wielu imprez szkolnych, konkursów, dba także o wystrój szkoły przygotowując liczne dekoracje, tematyczne gazetki. Samorząd uczniowski to zorganizowana forma samodzielnych poczynań ogółu uczniów w szkole. Szkoła to nie tylko miejsce zaspokajające uczniowskie dążenia, ale i umożliwia im podejmowanie twórczych działań, sprawia, by stali się współorganizatorami szkolnego życia. Podstawowym założeniem pracy samorządu powinien być rozwój samorządności szkolnej, zgodnej z demokratycznymi zasadami współżycia społecznego, podejmowanie działań zapewniających uczniom takie warunki, w których czuliby się dowartościowani, bezpieczni, aby respektowano ich prawa określone regulaminem.
Działalność samorządu ma też na celu kształtowanie zainteresowania życiem społecznym, doskonalenie nawyków współdziałania w zespole, nauczanie młodzieży racjonalnego organizowania czasu wolnego, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane zadania.

Samorządy klasowe w roku szkolnym 2017/2018
Klasa 1a – Natalia Kempa, Filip Walkowiak, Piotr Surma
Klasa 2 – Filip Kajmowicz, Kacper Hanulak

Klasa 3a – Maria Urbańska, Kacper Majzer, Maja Paluch
Klasa 3b – Karolina Siwik, Miłosz Gruszczyński, Igor Hanulak
Klasa 3c – Nikola Glądała, Bartosz Tokarek, Paulina Nykiel
Klasa 4a – Aleksandra Kempa, Zuzanna Swędrak, Ignacy Szymański
Klasa 4b – Aleksandra Buc, Franciszek Zychla, Oliwia Olewińska
Klasa 4c – Marzena Stępień, Nikola Hanulak, Patrycja Świat
Klasa 5a – Maja Kuhn, Aleksandra Betka, Zuzanna Łakomska
Klasa 5b – Kacper Franelak, Nina Wilmańska, Michał Zawadzki
Klasa 6a Wiktoria Mierzwińska, Iga Mateusiak, Natalia Wika
Klasa 6b – Oliwia Chłodna, Julia Przewoźnik, Kinga Matusiak
Klasa 7 – Kinga Półgrabia, Kuba Peliński, Maciej Franelak
Klasa IIa – Kinga Borczyk, Filip Hojda, Weronika Mateusiak
Klasa IIbMateusz Lipiński, Magdalena Pabijaniak, Alicja Borek
Klasa IIIa – Alicja Beśka, Pola Szymańska, Natalia Wróblewska
Klasa IIIb – Dawid Niepiekło, Mateusz Sobczak, Bartosz Olejnik