Szkoła Ćwiczeń

Okres realizacji projektu: 1 września 2020 – 31 sierpnia 2022
Rok szkolny 2020/21 – OKRES PRZYGOTOWAWCZY
Rok szkolny 2021/22 – REALIZACJA WSPARCIA
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Placówki wspierane przez Szkołę Ćwiczeń PROEM EDU w roku szkolnym 2021/2022: 

 1. Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białej Rawskiej
 2. Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. B. Pstrokońskiego w Burzeninie
 3. Szkoła Podstawowa im. 72. Pułku Piechoty „RADOM” w Konopnicy
 4. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie
 5. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Woli Kamockiej
 6. Szkoła Podstawowa im. J. Porazińskiej w Boryszowie
 7. Szkoła Podstawowa w Smardzewicach

Cel projektu

Głównym celem projektu Szkoła Ćwiczeń Proem Edu jest zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez stworzenie na terenie miasta Tomaszów Maz. (woj. łódzkie) szkoły ćwiczeń oraz zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki edukacyjne innowacyjnych metod wspierających proces nauczania.

Oferowane przez Szkołę Ćwiczeń FORMY WSPARCIA:

 • szkolenia dla kadry kierowniczej i kadry pedagogicznej placówek kształcenia ogólnego, które zgłoszą się do udziału w projekcie;
 • kształcenie praktyczne dla studentów kierunków nauczycielskich;
 • konferencje metodyczne dotyczące nowych trendów w edukacji;
 • tematyczne sieci współpracy i samokształcenia, czyli wsparcie merytoryczne on-line;
 • wizyty studyjne w szkołach realizujących innowacje (Poznań, Wrocław);
 • lekcje pokazowe z warsztatami metodycznymi (coaching, mentoring, tutoring, superwizja).

Skip to content