„Jeden ogień, drugi woda”

W dniu 4 listopada na lekcji języka polskiego w klasie 7c odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego związanego z komedią Aleksandra Fredry pt. „Zemsta”. Uczniowie mieli za zadanie wcielić się w postać Rejenta Milczka lub Cześnika Raptusiewicza, głównych bohaterów lektury.
Prezentacja musiała zawierać:
– przedstawienie postaci,
– wygląd zewnętrzny,
– cechy charakteru / usposobienie,
– strój.
Celem projektu było utrwalenie treści związanych z lekturą, pobudzenie wyobraźni oraz doskonalenie sprawności językowej.

Skip to content