Święto Chrztu Polski

Święto Chrztu Polski zostało ustanowione 22 lutego 2019 r., na mocy ustawy Sejmu RP.
Aby uczcić to doniosłe wydarzenie uczniowie na lekcji historii wystawili dramę pt. „Chrzest Mieszka I”.
Decyzja o przyjęciu chrztu miała bardzo ważne znaczenie, ponieważ dzięki niej Polska znalazła się w kręgu chrześcijańskich państw Europy; ponadto sam władca od tej pory traktowany był na równi z innymi chrześcijańskimi monarchami.
W związku z powyższym 14 kwietnia jest szczególnym dniem pamięci o naszych chrześcijańskich korzeniach. Zachęcamy również do włączenia się w coroczną akcję „Wywieś Flagę”.
Skip to content