Uroczystość z okazji Święta Niepodległości

Dnia 8 listopada 2019 r. w naszej szkole odbyła się gminna uroczystość patriotyczna na pamiątkę 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorem uroczystości był Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie. Wśród zaproszonych gości był m.in. poseł na Sejm RP – p. Paweł Rychlik, radny Powiatu Wieluńskiego – p. Waldemar Borczyk, zastępca Wójta Gminy Osjaków – p. Renata Kostrzycka, prezes gminnego koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – p. Franciszek Janus, radni Gminy Osjaków, kierownicy zakładów pracy, poczty sztandarowe, mieszkańcy gminy Osjaków, nauczyciele, uczniowie Szkoły Podstawowej w Osjakowie.
Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem wolności, ze szczególnym uwzględnieniem naszej małej ojczyzny – Ziemi Osjakowskiej. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki. Przypomniano daty najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. Uczniowie klas 8 recytowali wiersze, a chór szkolny śpiewał pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Przedszkolaki zaprezentowały spektakl taneczno-muzyczny, przygotowany pod okiem swoich wychowawczyń: pani Malwiny Domagały i pani Agnieszki Surlej. Uczniowie klas 1 wykonali taniec z biało – czerwonymi szarfami, natomiast Franek Dębiński zaśpiewał pieśń pt. „Płynie Wisła płynie”. Pierwszaki do występu przygotowały wychowawczynie: pani Magdalena Kowalczyk i pani Irena Ciania.
Podczas uroczystości wszyscy uczniowie i nauczyciele zaśpiewali zgodnym chórem cztery zwrotki hymnu narodowego oraz „Rotę”. W ten sposób dołączyliśmy do akcji „Szkoła do Hymnu”.
Reżyserem akademii była pani Karolina Kempa, aranżacje pieśni patriotycznych przygotowała pani Ewa Drewicz, natomiast piękną dekorację stworzyła pani Aneta Pierzyna.
Na zakończenie delegacje uczniów z naszej szkoły oraz ze szkół z Drobnic i Czernic złożyły kwiaty i zapaliły znicze na kwaterze Powstańców Styczniowych na cmentarzu w Osjakowie.
Nasi wychowankowie w przekonujący sposób wyśpiewali nastroje polskiego ludu: smutek, waleczność oraz wielką radość ze zwycięstwa. Pięknie żyć w wolnym kraju, cieszyć się każdym dniem – zapewnili widownię występujący na scenie uczniowie. Jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami!

Skip to content