Gminny Turniej Wiedzy o Straży Pożarnej

16 lutego 2018r. pod patronatem Urzędu Gminy i Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Osjakowie odbył się w naszej szkole, już po raz siedemnasty, Gminny Turniej Wiedzy o Straży Pożarnej „Młodzież zapobiega pożarom”, który promuje wiedzę na temat działalności służby ratowniczej – straży.
Zakres wiedzy obowiązujący uczestników jest obszerny i obejmuje m.in. przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, organizacje i prowadzenie akcji ratowniczej w czasie walki z pożarem, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, instalacje i urządzenia przeciwpożarowe, zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków, lasów, zbiorów, zasady ewakuacji ludzi i mienia, organizacja i zadania OSP oraz organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej w RP.
Do konkursu przystąpiło 53 uczniów (38 z SP w Osjakowie, 15 z SPSK w Drobnicach i Czernicach), którzy do rozwiązania mieli test składający się z 51 pytań. Wszystkim uczestnikom powodzenia życzył wójt Gminy Osjaków – p. Jarosław Trojan i Dyrektor SP im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie – p. Hanna Kołodziej. Nad prawidłowością przeprowadzenia turnieju czuwało jury w składzie:
p. Wiesław Jaskólski – Prezes ZOSR RP w Osjakowie,
p. Sławomir Kaźmierczak – Zastępca Komendanta ZOSP RP w Osjakowie,
p. Tadeusz Glinkowski – pracownik Urzędu Gminy w Osjakowie,
p. Agnieszka Walkowiak – pracownik Urzędu Gminy w Osjakowie,
p. Iwona Nowak – nauczyciel SP im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie.
Uczniowie zostali podzieleni na dwie kategorie: klasy IV-VI oraz klasy VII i gimnazjalne.

Oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:
Klasy IV- VI
I miejsce – Magdalena Pruchnik SPSK w Drobnicach
II miejsce – Tymoteusz Rezler SPSK w Drobnicach
III miejsce – Nina Kłak SPSK w Drobnicach
Klasy VII i gimnazjalne
I miejsce – Patryk Wojcieszek SP im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie
II miejsce – Zuzanna Kaźmierczak SPSK w Czernicach
III miejsce – Dawid Zygmunt SP im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie
Cenne nagrody książkowe zostały ufundowane przez Urząd Gminy w Osjakowie.

Dodaj komentarz

Skip to content