Zdany egzamin na kartę rowerową

15 października 2021 r. uczniowie klas V Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie w ramach programu z przedmiotu TECHNIKA przystąpili do egzaminu na KARTĘ ROWEROWĄ. Po wielu miesiącach trudnej i żmudnej nauki o znakach i ruchu drogowym nadszedł czas na sprawdzenie wiedzy o ruchu drogowym i umiejętności praktycznych. Egzamin polegał na praktycznej jeździe rowerem po wytyczonej trasie (skrzyżowanie, rondo, przejście dla pieszych – cała trasa oznakowana jak prawdziwa jezdnia).
Do egzaminu przystąpiło 40 uczniów. W części praktycznej uczniowie musieli wykazać się techniką sprawnej jazdy na rowerze obejmującą:
– płynne ruszanie z miejsca,
– upewnienie się o możliwości jazdy,
– włączanie się do ruchu
– jazda wytyczonym pasem bez najeżdżania na linię i bez podpierania się nogami,
– upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,
– zatrzymanie.
Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwali funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Osjakowie – starszy dzielnicowy aspirant Janusz Owczarek i aspirant Krzysztof Grzelczyk.
Wszyscy uczniowie wykazali się umiejętnością jazdy na rowerze oraz znajomością przepisów i znaków drogowych i zdali egzamin na pierwsze w swym życiu prawo jazdy. W nagrodę od panów policjantów otrzymali opaski odblaskowe.

Skip to content