Podsumowanie projektu ekologicznego

21 czerwca 2018r. odbyło się w naszej szkole oficjalne zakończenie Programu Edukacji Ekologicznej „Eko uczniowie w Osjakowie”. Po wielu miesiącach wytężonej pracy nadszedł czas na krótkie podsumowanie…
Na początek zostały wręczone nagrody i wyróżnienia w międzyszkolnym konkursie fotograficznym pt. „Perełki krajobrazowe powiatu wieluńskiego”.
W kategorii klas V-VII nagrody oraz dyplomy otrzymali:

II miejsce – Franciszek Płaczek i Julia Sztandera – SP Osjaków
III miejsce – Olga Barańska – SP Osjaków
Wyróżnienie – Maja Kuhn – SP Osjaków
W kategorii Kl. II i III gimnazjalne:
I miejsce – Roksana Mateusiak – PG Osjaków
II miejsce – Miłosz Chrzan – PG Osjaków
III miejsce – Daria Urbaniak – PG Konopnica
Wyróżnienie – Kinga Kolanek – PG Konopnica i Kinga Borczyk – PG Osjaków
Następnie grupa uczniów (przygotowanych przez panią Ewę Drewicz) zaprezentowała krótki montaż słowno-muzyczny tematycznie związany z ochrona przyrody oraz ekologią.
Jeszcze raz przypomniano gdzie uczniowie naszej szkoły byli w ramach realizacji Programu, co widzieli, w czym brali udział i czego się nauczyli. Wszystkich przedsięwzięć było bardzo dużo: 9 wycieczek, 67 godzin zajęć warsztatowych, 4 konkursy oraz zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 9.510,00. Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej „Eko-uczniowie w Osjakowie” możliwa była dzięki współpracy całego grona pedagogicznego ale należy zaznaczyć, że bez zaangażowania uczniów naszej szkoły przeprowadzenie każdego z punktów byłoby bardzo trudne. Nad przebiegiem całości projektu czuwała pani Anna Dura-Gędek.

Dodaj komentarz

Skip to content