Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Nowy rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty. W hali sportowej przy ul. Wieluńskiej pani Dyrektor Hanna Kołodziej, serdecznie powitała wszystkich zebranych: wójta Gminy Osjaków p. Jarosława Trojana, nowych uczniów klas I, dotychczasowych uczniów szkoły podstawowej, młodzież gimnazjalną oraz wszystkich pracowników i licznie zebranych rodziców. Uroczystość dzisiejszą zaszczyciła swoją obecnością pani Jolanta Zięba-Gzik – członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Ten dzień był wyjątkowym przeżyciem dla pierwszoklasistów, którzy zostali szczególnie uroczyście przywitani i mogli osobiście przedstawić się wszystkim zgromadzonym z imienia i nazwiska. W swoim przemówieniu pani Dyrektor przekazała najważniejsze informacje dotyczące organizacji roku szkolnego, mówiła o swoich planach, pomysłach i wyzwaniach.
Zastępca dyrektora pani Katarzyna Wojcieszek zapoznała uczniów z ich wychowawcami oraz przekazała informacje dotyczące przydziału godzin dydaktycznych dla poszczególnych nauczycieli. Głos zabrał także Wójt Gminy p. Jarosław Trojan, który m.in. życzył uczniom i nauczycielom owocnej pracy i sukcesów w nowym roku szkolnym. Z krótkim okolicznościowym przemówieniem wystąpiła również pani Jolanta Zięba-Gzik. Po części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami oraz rodzicami udali się do swoich klas.
Po spotkaniu w klasach młodzież szkolna wraz z nauczycielami udała się pod obelisk koło Urzędu Gminy, gdzie odbyła się uroczystość upamiętniającą 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz 98 rocznicę bitwy warszawskiej. Pan wójt Jarosław Trojan przybliżył 
historię września. Pani Jolanta Zięba-Gzik w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na ważną rolę pamięci o naszych przodkach walczących o niepodległość, w tak ważnym dla nas Roku Niepodległości. Podkreśliła rolę patriotyzmu i dbałości o zachowanie wartości ducha w naszej społeczności. Żołnierski hołd bohaterom września oddał w swoim przemówieniu Pan Franciszek Janus – Prezes Gminnego Koła ZKRPiBWP w Osjakowie. Uczniowie naszej szkoły ukazali tragizm września w wymownym montażu słowno-muzycznym przygotowanym przez panią Ewę Drewicz i panią Karolinę Kempę.

Dodaj komentarz

Skip to content