Bezpieczni – spotkanie z policjantką

3 lutego 2020 roku uczniowie piątych klas uczestniczyli w spotkaniu z policjantką Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu na temat bezpieczeństwa uczniów w świecie wirtualnym, w grupie rówieśniczej i w szkole.
Podczas spotkania uczniowie zostali zachęcani do mądrego korzystania ze środków masowego przekazu i poznali negatywne zjawiska związane z udostępnianiem i upowszechnieniem informacji do sieci, tj. cyberprzemoc, spam, phishing. Poznali także konsekwencje prawne wynikające z łamania prawa w szkole i w środowisku rówieśniczym.
Mamy nadzieję, że uczniowie będą umieli rozpoznać zagrożenia pojawiające się w świecie realnym i wirtualnym oraz właściwie na nie zareagować.

Skip to content