Promocja zawodu policjanta

W dniu 11 marca 2022 roku ósmoklasiści spotkali się z sierż. sztab. Moniką Klonowską z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, która zapoznała młodzież z zawodem policjanta, rekrutacją do służby w Policji oraz zachęciła do kontynuowania nauki w klasach mundurowych.

Skip to content