Odpowiedzialność prawna nieletnich – spotkanie z policjantem

11 marca 2022 roku uczniowie klasy 7 c uczestniczyli w spotkaniu z policjantem Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. W czasie spotkania omówione zostały zagadnienia związane z odpowiedzialnością osób nieletnich za popełniane czyny karalne i za zachowania niezgodne z przyjętymi normami społecznymi w szkole.
Mamy nadzieję, że udział uczniów w prelekcji przyczyni się do wzrostu ich świadomości o konsekwencjach niewłaściwego zachowania oraz pozwoli im uniknąć konfliktu z prawem.

Skip to content