„Z darami natury świat nie jest ponury”

Uczniowie naszej szkoły z klas 0-3 po raz kolejny będą brali udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Z darami natury świat nie jest ponury”. Głównym celem II edycji projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody. Szczegółowe cele to m.in. : poszerzenie świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego, stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą, zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi, inicjowanie zabaw konstrukcyjnych, majsterkowanie, budowanie, wykorzystując materiały użytkowe, w tym naturalne, poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie, a także wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody.
Od września do końca maja uczniowie mają zrealizować minimum 10 zadań z listy zadań do wykonania.

Skip to content