Warsztaty „Techniki uczenia się”

30 marca 2022 roku uczniowie klasy 4a uczestniczyli w warsztatach „Techniki uczenia się”, które prowadziła pani Urszula Nąckiewicz – pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu.
Podczas zajęć uczniowie poznali swoje style uczenia się, zasady skutecznego zrozumienia, zapamiętywania i powtarzania nowych wiadomości oraz warunki ułatwiających proces uczenia się. Wierzymy, że uczniowie wykorzystają efektywne metody uczenia się w życiu codziennym.

Skip to content