Folder reklamowy lektury „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza

Uczniowie klasy 5B wzięli udział w projekcie interdyscyplinarnym obejmującym język polski, język angielski, geografię, biologię i plastykę. Celem projektu było opracowanie strategii promocji lektury „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza w formie folderu reklamowego. Uczniowie, pracując w grupach, kształcili umiejętność wypowiadania się na temat utworu literackiego, rozwijali słownictwo w języku angielskim. Praca ta uczyła ich wzajemnej komunikacji, planowania czy selekcji materiału. W ciekawy sposób prezentowali najważniejsze wydarzenia z powieści, bohaterów, opisywali faunę i florę Afryki, wyjaśniali typowe dla tego kontynentu zjawiska oraz zachęcali w języku angielskim do przeczytania powieści. Uczyli się także formułowania wniosków. Wykonane foldery miały ciekawą szatę graficzną. Uczniowie wykazali się niezwykłą kreatywnością, pomysłowością i rzetelnością.

Skip to content