Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Dnia 19 czerwca w obecności licznie zgromadzonych rodziców uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019. Ceremonia zakończenie roku szkolnego tradycyjnie poprzedzona została mszą świętą, w której uczestniczyli uczniowie, rodzice i nauczyciele. Główna część uroczystości rozpoczęła się o godz. 9.00, na hali sportowej. Poprowadzili ją pani Karolina Kempa oraz pan Michał Górnicki. Uroczystość podzielona była na dwie części: dla klas 0-VII oraz dla klas III gimnazjum i dla klasy VIII, czyli dla absolwentów. Na początku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wprowadzili sztandar, po czym odśpiewano hymn narodowy oraz hymn szkoły. Pani dyrektor Hanna Kołodziej podsumowała rok szkolny, przybliżyła najważniejsze osiągnięcia uczniów oraz podziękowała rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły za aktywną pracę na rzecz środowiska uczniowskiego. Następnie w asyście wicedyrektor Katarzyny Wojcieszek oraz przy udziale wychowawców pani dyrektor wręczyła nagrody książkowe wszystkim uczniom klas I-III. Gratulowała im promocji i życzyła podobnych sukcesów w przyszłym roku. Wyróżnienia otrzymali też uczniowie, którzy nie opuścili ani jednego dnia zajęć w szkole, czyli osiągnęli stuprocentową frekwencję.
Wzruszającym momentem było pożegnanie – przechodzącej na zasłużoną emeryturę – pani Bożeny Sarowskiej – pracownika obsługi. Dyrektor Hanna Kołodziej podziękowała jej serdecznie za wiele lat pracy w szkole, życząc by nadchodzący czas był dla niej czasem realizacji pasji i marzeń. Kilka minut przerwy pozwoliło uczniom z klas 0-III udać się wraz z opiekunami do sal lekcyjnych gdzie otrzymali z rąk wychowawców długo wyczekiwane świadectwa.
Po krótkiej przerwie pani dyrektor wręczyła świadectwa promocyjne z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe najlepszym uczniom z klas IV-VII. Ci, którzy uzyskali średnią ocen 5,0 i wyższą otrzymali stypendia za wyniki w nauce. Uhonorowano również najlepszych sportowców. Na koniec uroczystości dyrektor szkoły życzyła uczniom, nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły, aby wakacje upłynęły pod znakiem radości, pomogły zregenerować siły i pozwoliły z ochotą i zapałem wrócić do pracy i nauki za dwa miesiące.

Skip to content