XV Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Przestań liczyć na los – działaj”

Już po raz piętnasty w naszej szkole zorganizowany został wojewódzki konkurs plastyczny o tematyce profilaktycznej. Nad przebiegiem konkursu czuwał pedagog szkolny oraz nauczyciel plastyki.
Celami konkursu było:
1. Przedstawienie pracy nad sobą jako:
– początek drogi prowadzącej do realizacji własnych pragnień, ich realizowanie i weryfikowanie w życiu,
– długotrwały proces wymagający wytrwałości i cierpliwości w dążeniu do celu,
– kryterium umożliwiające osiągnięcie sukcesu.
2. Uświadomienie, że zapał, praca i silna wola mogą stać się gwarancją każdego sukcesu.
3. Ukazanie zagrożeń i problemów współczesnego świata jako czynników mających destrukcyjny wpływ na działania człowieka.
4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie.
5.Wyrabianie umiejętności wyrażania własnych myśli i uczuć w formie prac plastycznych.
6. Indywidualna interpretacja przedstawiona różnymi środkami wyrazu plastycznego.
7. Rozbudzenie wrażliwości i aktywności plastycznej wśród uczestników konkursu.
8. Wymiana doświadczeń artystycznych i metodycznych wśród nauczycieli prowadzących zajęcia plastyczne.
Prace konkursowe oceniane były w trzech kategoriach wiekowych:
– klasy I – III
– klasy IV – VI
– klasy VII – VIII z oddziałami gimnazjalnymi.
14 maja 2019r. komisja konkursowa w składzie: artysta plastyk, pedagog szkolny, nauczyciel plastyki i dyrektor szkoły spośród 76 prac z 12 szkół wyłoniła 16 prac nagrodzonych i wyróżnionych.
KLASY I – III
Wyróżnienia:
– Jakub Światły – SP Skrzynno
– Paulina Janiak – KSP SPSK im. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Czernicach
– Kajetan Fajtor – PSP w Krzyworzece
KLASY IV – VI
Finaliści:
I miejsce – Anna Nąckiewicz – SP nr 1 im. Janusza Korczaka w Działoszynie
II miejsce – Matylda Komar – PSP w Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
III miejsce – Wiktoria Kempa – SP im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie i Wiktoria Kozik – SP im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie
Wyróżnienia:
Lena Psyk – SP im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie
Julia Sztuka – KSP SPSK im. św. Faustyny Kowalskiej w Drobnicach
Wiktoria Nykiel – SP im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie
KLASY VII – VIII z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI
Finaliści:
I miejsce – Klaudia Nowicka – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Działoszynie
II miejsce – Julia Różańska – SP nr 1 im. Janusza Korczaka w Działoszynie
III miejsce – Blanka Michałowska – SP im. Orła Białego w Lutomiersku
Wyróżnienia:
Kinga Borczyk – SP im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie
Oliwia Mielczarek – SP w Sieńcu
Aleksandra Wicher – SP w Skrzynnie
W bieżącym roku, w drodze wyjątku – wszystkim laureatom i osobom wyróżnionym nagrody i dyplomy prześlemy pocztą.

Skip to content