XV Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy

15 maja 2019r. w naszej szkole odbył się XV Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy dla klas I-III, tym razem pod hasłem „Legendy i bajki patriotyczne”. Główne cele konkursu to propagowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz kształtowanie więzi z krajem ojczystym, a także rozbudzenie zainteresowania historią Polski i przeszłością naszego narodu.
W tegorocznym konkursie wzięło udział 11 uczniów z 6 szkół podstawowych. Do konkursu zgłosiły się szkoły podstawowe z: Bieniądzic, Siemkowic, Toporowa, Drobnic, Rychłocic oraz Osjakowa. Przygotowując się do konkursu uczniowie musieli zapoznać się z wybranymi legendami i bajkami patriotycznymi z następujących zbiorów: „Legendy polskie” Wanda Chotomska, „Mam gen do wolności” – Bajki dla dzieci Jerzy Ciechanowski oraz”Baśnie i legendy polskie” wybór: Elżbieta Brzoza.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy etap konkursu polegał na napisaniu testu, w którym uczniowie musieli wykazać się znajomością treści przeczytanych legend i bajek. W drugiej części konkursu uczestnicy rozpoznawali z jakiej książki pochodzą prezentowane ilustracje, odpowiadali na wylosowane pytania, odgadywali tytuł po wysłuchaniu fragmentu. Dzieci zaimponowały wszystkim doskonałą znajomością legend i bajek patriotycznych.

Oto wyniki konkursu:
I miejsce – Julia Ochocka – SP Siemkowice
II miejsce – Mikołąj Bukowiec – SP Toporów
III miejsce – Zofia Kokot – SP Drobnice
IV miejsce – Zuzanna Kokot – SP Drobnice
V miejsce – Nadia Moska – SP Bieniądzice
VI miejsce – Róża Durajczyk – SP Bieniądzice

Konkurs przygotowany został przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: p. Wiolettę Podgórniak, p. Marlenę Olbińską i p. Magdalenę Kowalczyk. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Uczniom oraz nauczycielom, którzy przygotowali ich do konkursu, serdecznie dziękujemy za obecność i wspólną zabawę. Serdecznie zapraszamy na kolejne Międzyszkolne Konkursy Czytelnicze.

Skip to content