XIV Wojewódzki Konkurs Plastyczny

„Główną wartością w życiu nie jest to, co dostajesz (..), ale to, kim się stajesz.” to cytat Jima Rohna, który był mottem XIV Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 29 maja 2018 roku w naszej szkole. Celem konkursu było ukazanie roli wartości w życiu człowieka oraz czynników kształtujących osobowość jednostki oraz systemu jej przekonań.
Wręczenie nagród finalistom i uczniom wyróżnionym przez komisję konkursową zostało poprzedzone przedstawieniem profilaktycznym pt. „Jesteśmy tym, co czynimy”, które przybliżyło zaproszonym gościom tematykę konkursu.
Konkurs został zorganizowany przez pedagoga szkolnego panią Annę Różańską i nauczyciela plastyki – panią Anetę Pierzynę.
W dniu 15 maja 2018 roku komisja konkursowa w składzie: artysta plastyk pan Daniel Pielucha, pedagog szkolny, nauczyciel plastyki i dyrektor szkoły spośród 184 wybrała 19 prac nagrodzonych i wyróżnionych.

KLASY VII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ KLASY II i III KLASY GIMNAZJALNE
Finaliści
I miejsce – Igor PISKUŁA – SP nr 1 im. Janusza Korczaka w Działoszynie
II miejsce – Olga KOWALCZYK – SP im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie
II miejsce – Oliwia SZEWCZYK – Oddział Gimnazjalny przy SP im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach
III miejsce – Oliwia MORDALSKA – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Działoszynie
Wyróżnienia:
Julia JĘDRZEJCZYK – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowcu
Kamil GRACZYK – im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie
Zuzanna WŁODARCZYK – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
Weronika DRAB – SP nr 1 im. Janusza Korczaka w Działoszynie
Klaudia BIAŁEK – SP nr 1 im. Janusza Korczaka w Działoszynie
Kinga NOWAK – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Działoszynie

KLASY IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWE
Finaliści
I miejsce – Julia MORKA – Publiczna SP w Zespole Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach
II miejsce – Katarzyna BEDNARKIEWICZ – Zespół Szkół w Marzeninie
III miejsce – Jagoda PĘCHERZ – Publiczna SP w Zespole Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach
Wyróżnienia:
Daria ZYCH – SP Kraszkowice
Oliwia OGÓREK – SP nr 1 im. Juliana Tuwima w Pajęcznie
Wiktoria NYKIEL – im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie
Wiktoria KEMPA – im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie
Aleksandra BETKA – im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie
Weronika KUBIŚ – SP Kraszkowice

Dodaj komentarz

Skip to content