Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi”

Wzorem lat ubiegłych uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi” organizowanym przez KRUS. W tym roku przebiegał on pod hasłem „Nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, a w jego organizacji wspierają Kasę: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach gospodarstwa wiejskiego.
Etap regionalny poprzedził etap szkolny. Uczniowie mieli za zadanie wykonać dowolną techniką plastyczną pracę, która oddaje tematykę konkursową. Szkolna komisja konkursowa wyłoniła pracę, która została przekazana do etapu rejonowego. Naszą szkołę reprezentowała Wiktoria Kempa uczennica klasy 7a, która w etapie rejonowym zajęła drugie miejsce.
Laureatce gratulujemy i zachęcamy wszystkich uczniów do brania udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Skip to content