Wycieczka – KWB Bełchatów i Spalski Park Krajobrazowy

27 kwietnia 2018 roku 50 uczniów z klas czwartych i piątych uczestniczyło w wycieczce do Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Spalskiego Parku Krajobrazowego zorganizowanej w ramach Programu Edukacji Ekologicznej realizowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi.
Uczniowie zapoznali zostali z pracą KWB Bełchatów – wysłuchali wykładu na ten temat, obejrzeli film edukacyjny, zwiedzili sale wystawowe. Zobaczyli Górę Kamieńsk sztuczne wzgórze o wysokości 386 m n.p.m. powstałe jako zwałowisko zewnętrzne KWB Bełchatów oraz wyrobisko odkrywki węgla brunatnego KWB Bełchatów, które oglądać można z tarasu widokowego.
Następnie podczas trzygodzinnego spaceru dzieci poznały walory przyrodniczo-kulturowe Spalskiego Parku Krajobrazowego. Opiekunami wycieczki byli: p. Aneta Pierzyna, p. Elżbieta Kita i p. Michał Górnicki.

Dodaj komentarz

Skip to content