Wycieczka do Łodzi

W ramach realizacji Programu Edukacji Ekologicznej „Eko-uczniowie w Osjakowie” grupa uczniów z klasy VII oraz z klas gimnazjalnych, wzięła udział w wycieczce do Łodzi. Wyjazd odbył się 26 kwietnia 2018r. Uczniowie wyjechali pod opieką p. Magdaleny Betki, p. Anny Różańskiej oraz p. Anny Dura-Gędek.
Młodzież odwiedziła budynek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i poznała specyfikę pracy tej instytucji. Uczniowie uczestniczyli w prezentacji, podczas której wyjaśniono im dokładnie na czym polega praca WIOŚ, jakiego typu pomiary wykonuje i które komponenty środowiska są badane. Większa część tej prezentacji dotyczyła pomiarów stanu powietrza atmosferycznego, sposobów zbierania danych i parametrów poddawanych analizie. Uczniowie mieli również możliwość obejrzenia laboratorium które wyposażone jest w bardzo nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową, np. różnego rodzaju chromatografy czy spektrometry. Następnie cała grupa pod opieką pracownika WIOŚ przejechała na Aleję Jana Pawła II do znajdującej się tam stacji pomiarowej.
Druga część naszej wycieczki miała charakter terenowy. Pod przewodnictwem pracownika Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich uczniowie poznali kolejny park krajobrazowy województwa łódzkiego, a dokładnie trzy jego charakterystyczne punkty, czyli:
1. Punkt widokowy na wzgórzu w pobliżu wsi Moskwa – uczniowie zostali zapoznani z historią powstania PKWŁ.
2. Rezerwat Parowy Janinowskie z przepiękną Buczyną Janinowską.
3. Rezerwat Struga Dobieszkowska z rzeką Młynówką i lasami higrofilnymi.

.

Dodaj komentarz

Skip to content