Warsztaty z psychologiem dla klasy 5c

17 lutego 2020 roku uczniowie klasy 5 c brali udział w warsztatach „Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym wśród rówieśników” prowadzonych przez psychologa PPP w Wieluniu. Podczas warsztatów uczniowie poznali przyczyny zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży oraz skuteczne metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności wpłyną pozytywnie na poprawienie relacji wśród uczniów naszej szkoły i zminimalizują ich nieprawidłowe zachowania.

Skip to content