Warsztaty w „Nadwarciańskim Grodzie”

Powoli zbliża się zakończenie roku szkolnego, a co za tym idzie, kończymy realizację programu edukacji ekologicznej „Woda źródłem życia”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Ostatnim punktem Projektu były wycieczki do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim. Placówka położona jest na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, na prawym brzegu rzeki Warty . Lokalizacja Ośrodka pozwala na przygotowanie ciekawych zajęć terenowych.
W pierwszym wyjeździe, poniedziałkowym – 21 czerwca, uczestniczyli uczniowie klas 6 i 7. Następnego dnia czyli 22 czerwca do Załęcza udali się uczniowie klas 3,4 i 5. Tematyka zajęć była związana z wodą, która jest mottem przewodnim Projektu. Uczniowie nauczyli się sposobów oszczędzania wody, odławiali bezkręgowce żyjące w rzece Warcie oraz je oznaczali.

Skip to content