Warsztaty udzielania pierwszej pomocy

Dnia 31 maja 2019 roku uczniowie siódmych klas uczestniczyli w warsztatach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Poprowadzili je uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Wieluniu. Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie młodzieży z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku ratowania życia.
Uczniowie podczas warsztatów mogli samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Ćwiczyli układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej i resuscytację na fantomach oraz sprawdzali przytomność osoby poszkodowanej. Poznali także sposób prowadzenia rozmowy przez telefon z dyspozytorem podczas zgłoszenia zdarzenia, jak również kolejność podejmowania działań podczas udzielania pomocy.

Skip to content