Warsztaty „Techniki sprawnego uczenia się”

Uczniowie czwartych klas uczestniczyli w warsztatach „Techniki sprawnego uczenia się”, które zostały przeprowadzone 9 i 16 listopada 2022 roku przez panią Urszulę Nąckiewicz – pedagoga Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wieluniu.
W czasie warsztatów uczniowie poznali najważniejsze zasady efektywnego uczenia się i organizowania własnej pracy oraz techniki pamięciowe i style uczenia się, które mogą wykorzystać podczas dalszej edukacji, uwzględniając indywidualne preferencje, odmienne sposoby kodowania informacji, a także umiejętność łączenia różnych technik uczenia się.
Mamy nadzieję, że uczniowie efektywniej wykorzystają czas poświęcony na naukę i będą odnosili sukcesy na miarę swoich możliwości, To z kolei przyczyni się do wzrostu ich samooceny i motywacji do nauki.

Skip to content