Warsztaty ekologiczne „Zrównoważone budownictwo”

W dniu 19 marca 2018r. w ramach realizacji Programu Edukacji Ekologicznej „Eko-uczniowie w Osjakowie” uczniowie z klas gimnazjalnych wzięli udział w warsztatach ekologicznych pt. „Zrównoważone budownictwo”. Zajęcia były przeprowadzone przez pracowników Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. PLGBC (Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, mającą na celu wspieranie sektora budownictwa w Polsce, poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej.
Podczas zajęć uczniowie zostali zapoznani z ideą zrównoważonego budownictwa. W sposób bardzo ciekawy i interesujący przedstawiono im wszystkie elementy składowe budynku zielonego=zrównoważonego=komfortowego, stworzonego z poszanowaniem środowiska naturalnego. Omówione zostały oczywiście zagadnienia związane z OZE, segregacją odpadów oraz smogiem.

Dodaj komentarz

Skip to content