Uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów

W dniu 20 października 2017r. w naszej szkole odbyło się ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów na uczniów. Na tę uroczystość dzieci z klas pierwszych oczekiwały z niecierpliwością od początku roku szkolnego. Do społeczności uczniowskiej dołączyło tego dnia 40 uczniów z klas Ia oraz Ib. Uroczystość uświetnili swą obecnością zaproszeni goście, m.in. p. Ryszard Drutowski – przewodniczący Rady Gminy w Osjakowie, p. Elżbieta Muszyńska – dyrektor Publicznego Przedszkola w Osjakowie p. Emilia Kałuża – kierownik GOPS w Osjakowie, p. Barbara Domagała – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie, p. Katarzyna Kowalska – dyrektor Banku Spółdzielczego w Osjakowie, przedstawiciel  Rady Rodziców – p. Urszula Barańska, przedszkolaki, uczniowie klas drugich i trzecich  wraz z wychowawcami oraz rodzice.
Dzieci przedstawiły piękny program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawczyń p. Marleny Olbińskiej oraz p. Jolanty Nowak, a oprawę muzyczną przygotowała p. Ewa Drewicz. Pierwszoklasiści wspaniale zaprezentowali swoje umiejętności wokalno-recytatorskie. Piękna dekoracja oraz odświętne stroje dziewczynek i chłopców podkreślały uroczysty charakter wydarzenia. Po występach artystycznych w niezwykle podniosłej atmosferze pierwszoklasiści ślubowali na sztandar szkoły. Przyrzekli, że będą dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, uczyć się jak kochać Ojczyznę, nauką i pracą oraz zachowaniem sprawiać radość nauczycielom i rodzicom. Następnie pani dyrektor Hanna Kołodziej dokonała pasowania każdego pierwszoklasisty na ucznia poprzez dotknięcie jego ramienia ołówkiem. Ukoronowaniem tego bardzo ważnego aktu było wręczenie przez panią wicedyrektor Katarzynę Wojcieszek pamiątkowych dyplomów. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie.
Gratulacjom i życzeniom towarzyszyło wręczenie rożków pełnych słodkości od rodziców i upominków od starszych kolegów. Miłym akcentem były też podarunki, które przygotowali dla pierwszoklasistów pracownicy Banku Spółdzielczego w Osjakowie. Uroczystość przebiegała w bardzo miłej atmosferze, a zakończyła się przy poczęstunku zorganizowanym przez dumnych ze swoich pociech rodziców.

Dodaj komentarz

Skip to content