Uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów

W dniu 14 października 2021 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów. Było to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych uczniów, ale również dla ich rodziców, którzy licznie przybyli, aby wziąć udział w tym wydarzeniu. Uroczystość zaszczycili również swoją obecnością zaproszeni goście: Wójt Gminy Osjaków – pan Jarosław Trojan, Zastępca Wójta – pani Renata Kostrzycka, dyrektor Publicznego Przedszkola w Osjakowie – pani Elżbieta Muszyńska, kierownik GOPS w Osjakowie – pani Ewa Wieczorek, zastępca przewodniczącej Rady Rodziców – pani Bogusława Łaz-Wróbel, dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych wraz z wychowawcami.
Spotkanie prowadziły uczennice z klas czwartych – Zosia Prusińska i Aleksandra Chodak. Podczas występów uczniowie klas 1 a oraz 1 b wspólnie zaprezentowali swoje zdolności recytatorskie, wokalne i taneczne. Program artystyczny przygotowany został pod kierunkiem wychowawczyń pani Wioletty Podgórniak i pani Mariola Leś. Uczniowie udowodnili w nim, że zasługują w pełni na miano uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie. Występom dzieci towarzyszyły uśmiechy oraz gromkie brawa.
Po występach artystycznych w niezwykle podniosłej atmosferze pierwszoklasiści ślubowali na sztandar szkoły. Przyrzekli, że będą dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, uczyć się jak kochać Ojczyznę, nauką i pracą oraz zachowaniem sprawiać radość nauczycielom i rodzicom. Następnie pani dyrektor Hanna Kołodziej dokonała pasowania każdego pierwszoklasisty na ucznia, a przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Aleksandra Kempa – dokonała pasowania na koleżankę i kolegę. Po pasowaniu pani dyrektor oraz pani wicedyrektor Katarzyna Wojcieszek wręczyły uczniom pamiątkowe dyplomy. Pamiątkowe dyplomy wręczyli również Wójt Gminy – pan Jarosław Trojan oraz zastępca Wójta – pani Renata Kostrzycka.
Dopełnieniem uroczystości było przekazanie pierwszakom upominków przygotowanych przez rodziców. O pierwszoklasistach pamiętali również uczniowie klas drugich i trzecich oraz oddziału przedszkolnego, którzy wspólnie ze swoimi wychowawczyniami przygotowali dla pierwszoklasistów upominki. Całość dopełnił słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Ta szkolna uroczystość dostarczyła pierwszakom niezapomnianych przeżyć, rodzicom wiele wzruszeń, nauczycielom dumy i radości z nowo przyjętych uczniów. Rodzicom gratulujemy wspaniałych dzieci, a pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.

Skip to content