Uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów

W dniu 25 października 2019 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów. Było to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych uczniów, ale również dla ich rodziców, którzy licznie przybyli, aby wziąć udział w tym wydarzeniu. Uroczystość zaszczycili również swoją obecnością zaproszeni goście: p. Ryszard Drutowski – przewodniczący Rady Gminy w Osjakowie, p. Zbigniew Pustkowski – Sekretarz Gminy Osjaków, p. Sławomir Kaźmierczak – przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, p. Roman Wróbel – radny Gminy Osjaków, p. Ewa Wieczorek – kierownik GOPS w Osjakowie, p. Barbara Domagała – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie, p. Katarzyna Kowalska – dyrektor Banku Spółdzielczego w Osjakowie, przewodnicząca Rady Rodziców – p. Edyta Tokarek, dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniowie klas drugich i klas trzecich wraz z wychowawcami.
Przed uroczystością uczniowie klas pierwszych wspólnie z dyrekcją naszej szkoły uczestniczyli w sadzeniu Dębu Pamięci.

Spotkanie prowadziły uczennice z klasy 5 c – Paulina Nykiel i Wiktoria Tokarek. Podczas występów uczniowie klas 1 a oraz 1 b wspólnie zaprezentowali swoje zdolności recytatorskie, taneczne i wokalne. Program artystyczny przygotowany został pod kierunkiem wychowawczyń p. Ireny Ciani i p. Magdaleny Kowalczyk. Uczniowie udowodnili w nim, że zasługują w pełni na miano uczniów szkoły podstawowej, prezentując wiersze, piosenki oraz odpowiadając na pytania. Śpiew, recytacja oraz taniec z szarfami w barwach narodowych zachwyciły wszystkich obecnych. Występom dzieci towarzyszyły uśmiechy oraz gromkie brawa.
Po występach artystycznych w niezwykle podniosłej atmosferze pierwszoklasiści ślubowali na sztandar szkoły. Przyrzekli, że będą dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, uczyć się jak kochać Ojczyznę, nauką i pracą oraz zachowaniem sprawiać radość nauczycielom i rodzicom. Następnie pani dyrektor Hanna Kołodziej dokonała pasowania każdego pierwszoklasisty na ucznia, a przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Nina Wilmańska – dokonała pasowania na koleżankę i kolegę. Po pasowaniu pani dyrektor oraz pani wicedyrektor Katarzyna Wojcieszek wręczyły uczniom pamiątkowe dyplomy.
Dopełnieniem uroczystości było przekazanie pierwszakom upominków przygotowanych przez rodziców. O pierwszoklasistach pamiętali również uczniowie klas drugich i trzecich, którzy wspólnie ze swoimi wychowawczyniami przygotowali dla młodszych kolegów upominki. Dodatkową niespodzianką były też podarunki, które dzieci otrzymały od pracowników Banku Spółdzielczego w Osjakowie. Całość dopełnił słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Ta szkolna uroczystość dostarczyła pierwszakom niezapomnianych przeżyć, rodzicom wiele wzruszeń, nauczycielom dumy i radości z nowo przyjętych uczniów. Rodzicom gratulujemy wspaniałych dzieci, a pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.

Skip to content