TAK dla Transplantacji

2 marca 2018r. w naszej szkole miała miejsce prelekcja na temat świadomego dawstwa i transplantacji narządów. Wzięli w niej udział uczniowie klas VI-VII i klasy gimnazjalne.
Akcja edukacyjna została przygotowana przez Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
Plan wykładu:
1. Program „TAK dla Transplantacji”, działania Fundacji omówiła pani Alicja Chachaj – Prezes Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
2. Historię transplantacji w Polsce, aspekty medyczne, działania zdrowotne oraz programy prozdrowotne Fundacji przedstawiła pani Anna Gibas – Koordynator Fundacji, pracownik Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
3. O swoim życiu po przeszczepie serca opowiedzieli: Justyna Wandzik (7 lat z nowym sercem) i Patryk Koczyba (8 lat po transplantacji serca).
4. Pracę wolontariusza Fundacji przybliżyła Katarzyna Kasińska – Koordynator Fundacji.
Następnie wśród uczestników prelekcji rozlosowano nagrody za prawidłowe udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w teście, który rozwiązywali przed wykładem.
Dzięki temu spotkaniu społeczność naszej szkoły miała okazję pogłębić wiedzę na temat świadomego dawstwa i transplantacji narządów za co wszystkim zaangażowanym w ten projekt serdecznie DZIĘKUJEMY!

Dodaj komentarz

Skip to content